Ta podniosła uroczystość odbyła się 6 marca 2019 roku w gościnnych murach gmachu rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej. Zgromadziła ona nie tylko szerokie grono ludzi nauki, w tym świata akademickiego wraz z rektorami wielu uczelni, ale również przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz szeroko rozumianego przemysłu.

Profesor Kazimierz Furtak należy do grona najwybitniejszych postaci polskiej inżynierii lądowej i jest w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Jest autorem licznych publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych w dziedzinie projektowania, budowy, eksploatacji oraz utrzymania obiektów mostowych. Ponadto zajmuje się badaniami innowacyjnych technologii, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, a także ich wdrażaniem do praktyki inżynierskiej.

Ważną cechą dorobku profesora jest umiejętność łączenia sfery naukowej z praktyką oraz dydaktyką młodej kadry inżynierów. Szerokie spektrum dziedzin badawczych, jakimi się zajmuje, świadczy o uniwersalnym charakterze jego działalności. Na uwagę zasługuje fakt, że pełnił i pełni wiele zaszczytnych funkcji w technicznych organizacjach krajowych i światowych. Był wieloletnim, aktywnie działającym członkiem sekcji Polskiej Akademii Nauk: Konstrukcji Betonowych, Inżynierii Komunikacyjnej i Inżynierii Materiałów Budowlanych. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Ponadto uczestniczył w pracach Komisji Technicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Jest aktywnym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od początku jego powstania, będąc m.in. przez dwie kadencje przewodniczącym, a obecnie jest członkiem honorowym ZMRP. Pełnił również wiele zaszczytnych funkcji w zakresie rozwoju kadry naukowej, m.in. dziekana, prorektora ds. nauki, a następnie przez dwie kadencje rektora Politechniki Krakowskiej w latach 2008-2016. Od 2017 roku pełni również funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wniosek o nadanie tytułu dr. h.c. został poparty przez Senaty: Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, który na swoim posiedzeniu postanowił nadać tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi. Promotorem w przewodzie został prof. dr hab. inż. Marek Iwański.

JM rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, otwierając uroczystość, przywitał gości. Następnie obszerne laudatio poświęcone prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi przygotowała i wygłosiła prof. Barbara Goszczyńska. Niejednokrotnie podkreślała w swoim wystąpieniu liczne zasługi kandydata jako cenionego uczonego, inżyniera i nauczyciela zarówno w polskim, jak i międzynarodowym środowisku akademickim i naukowym.

Po ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa i uroczystym wręczeniu dyplomu prof. Kazimierz Furtak uświetnił uroczystość godnym tego wydarzenia wystąpieniem pt.: Wybrane refleksje na temat rozwoju nauki i techniki – wczoraj, dziś i jutro.

W swoim wykładzie profesor pokreślił rolę nauki w stale zmieniającym się otaczającym nas świecie, a także przedstawił własne, cenne przemyślenia na temat przyszłych kierunków jej rozwoju. W swoich rozważaniach zawarł również istotę konieczności łączenia posiadanej wiedzy oraz wyobraźni, które uzupełniają się w dążeniu do osiągnięcia zakładanego przez nas celu.

Cenne u profesora jest to, że jest otwarty na ludzi, dla których zawsze znajduje czas, co jest coraz trudniejsze w naszym zagonionym świecie. Cechuje się przy tym profesjonalizmem i dobrą organizacją, a także trafnymi wskazaniami naukowymi.

Mam okazję osobiście tego doświadczać od momentu naszego poznania – ponad cztery dekady temu w trakcie jednej z konferencji „Bezpieczeństwo Budowli Mostowych”, które w owym czasie odbywały się na Politechnice Wrocławskiej.  

 

Fot. 1. Prezydium uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi

 

Fot. 2. Laureat prof. Kazimierz Furtak w trakcie swojego uroczystego wystąpienia

 

Fot. 3. JM rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąpczyński w trakcie wręczenia zaszczytnego tytułu
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij