11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Pierwsza Zimowa Szkoła odbyła się w 1974 r. w Karpaczu, a jej pomysłodawcą był prof. Zdzisław Gergowicz. W tym roku również zorganizowano spotkanie u stóp góry Śnieżki, aby kontynuować pierwotne cele Szkoły, czyli integrację ludzi nauki i przemysłu, wymianę ich doświadczeń oraz stworzenie możliwości wzajemnego pogłębiania wiedzy.
Tak, jak w ramach wszystkich dotychczasowych Szkół, również i tym razem przedstawiono wykłady monograficzne oraz referaty. Tematyka tegorocznej Szkoły objęła zagadnienia dotyczące technologii hybrydowych w geoinżynierii, budownictwie podziemnym i tunelowym, a także prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice. Duże zainteresowanie wzbudził wykład inauguracyjny – przygotowany przez zespół badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Marka Cały. Prelekcja dotyczyła modelowania współpracy stopy lądownika z podłożem Fobosa, który jest jednym z dwóch księżyców Marsa.
Nie mniej interdyscyplinarny od inauguracyjnego był wykład prof. dr. hab. inż. Dariusza Łydżby, który w Karpaczu omawiał problematykę wielkoobszarowych zagadnień geotechniki w ujęciu numerycznej rekonstrukcji geometrii, cech materiałowych, stanu naprężenia i odkształcenia w składowiskach materiału płonnego i odpadów z procesu wzbogacania rud, a także w górotworze, stanowiącym podłoże tego typu obiektów.

Wykład prof. dr hab. inż. Joanny Pinińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył problemów geośrodowiskowych konfliktów inwestycyjnych wynikających z braku spójnego i kompleksowego współdziałania procesu dokumentowania geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego z zaleceniami prawa ochrony środowiska.

W Karpaczu poza wykładami w ramach sześciu sesji wygłoszono 40 referatów. Organizatorzy tegorocznej Szkoły to: Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego działająca w ramach Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM CUPRUM, Polski Komitet Geotechniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał. Po raz pierwszy w tym roku instytucją wspierającą był, obchodzący stulecie swego istnienia, Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy. Czynny i widoczny udział zarówno w organizacji konferencji, jak i podczas jej trwania podjęły firmy: Budokop Sp. z o.o., Maccaferri Polska Sp. z o.o., Geosoft Sp. z o.o.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij