28-29 maja w Wiśle odbyła się już VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Mostowców "Konstrukcja i wyposażenie mostów" organizowana przez Katedrę Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej, Związek Mostowców RP Oddział Górnośląski oraz BIG BANG Media.

Konferencja mostowców od lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród branży mostowej - w tym roku w Wiśle udało się zgromadzić ponad 280 osób. Wśród nich znaleźli się reprezentanci administracji drogowej i kolejowej, jednostek naukowo-badawczych, biur projektowych oraz przedsiębiorstw wykonawczych, produkcyjnych i handlowych związanych z mostami. Licznie reprezentowane były studenckie koła naukowe drogowców i mostowców polskich uczelni wyższych.

Konferencji patronowali: Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. O zakres merytoryczny oraz odpowiednią jakość referatów zadbali profesorowie, którzy weszli w skład Komitetu Programowego: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Józef Głomb, Marek Łagoda, Arkadiusz Madaj, Wojciech Radomski, Tomasz Siwowski, Janusz Szelka, Jerzy Weseli (przewodniczący), Witold Wołowicki, Adam Wysokowski, Henryk Zobel i Krzysztof Żółtowski.

W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla, prof. Wojciech Radomski reprezentujący Związek Mostowców RP, dyrektor Zbigniew Szweda z Oddziału GDDKiA w Katowicach, prof. Jerzy Weseli - przewodniczący Komitetu Programowego, Piotr Klikowicz - przedstawiciel Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zbigniew Wójcik z firmy Banimex.

Konferencja została podzielona na siedem sesji tematycznych, podczas których zaprezentowano szereg referatów merytorycznych, uzupełnianych prezentacjami firm. Referaty dotyczyły wyposażenia mostów (m.in. urządzeń dylatacyjnych czy problemów projektowych elementów mostu podtrzymujących bariery ochronne), mostów kolejowych (m.in. prawidłowej identyfikacji zagrożeń jako elementu monitoringu mostu kolejowego), technologii budowy mostów (m.in. doboru deskowań i rusztowań podporowych czy komputerowego modelowania obiektów mostowych), projektowania mostów (m.in. rozdziału obciążeń w wieloprzęsłowym moście o konstrukcji zespolonej) czy też badań konstrukcji mostowych (m.in. projektu i badań pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP czy też próbnych obciążeń mostów w Polsce na podstawie wybranych przykładów).

Majowe spotkanie było niewątpliwym sukcesem organizatorów, którzy zadbali nie tylko część merytoryczną, ale zapewnili również przyjazną atmosferę, sprzyjającą wymianie doświadczeń i zawieraniu nowych ciekawych relacji biznesowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij