Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje drugi projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet.

Jest to projekt pt. „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe/Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures” o akronimie DuraCoat. Okres realizacji projektu: 01.04.2015–31.03.2017.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Niemiec:
– Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL),
– Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA), Niemcy.

Wnioskodawcą projektu ze strony Polski jest PSK, a prace badawcze wykonywane są w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie i w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 8 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o,  ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, CORRPOL Sp. z o.o., DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., TALKOR Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011, obowiązującego od 1 lipca 2013 r., wprowadzono  do podstawowych wymagań dotyczących  obiektów budowlanych wymaganie Nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Zał. 1 do Rozporządzenia), w którym najistotniejszą sprawą jest zapewnienie trwałości obiektów budowlanych.  Wiadomo, że konstrukcja stalowa niezabezpieczona przed korozją, lub źle zabezpieczona, po kilku czy kilkunastu latach utraci swoją nośność i stateczność.  Biorąc powyższe pod uwagę widać, jak ważne jest określenie i zoptymalizowanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych.

Celem projektu jest opracowanie kryteriów i wytycznych doboru  systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu  o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyni się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją.

W ramach realizacji projektu zostaną przebadane systemy powłokowe stosowane w ciągu ostatnich 10–20 lat na stalowe konstrukcje mostowe, głównie epoksydowo/poliuretanowe powszechnie używane w Europie na tego typu obiekty. Powłoki będą oceniane bezpośrednio na wytypowanych mostach pod względem uszkodzeń i utraty właściwości barierowych oraz korozji podpowłokowej, jak również metodami laboratoryjnymi pod względem odporności na czynniki mechaniczne, korozyjne i atmosferyczne. W ramach realizacji projektu będą również badane wyroby lakierowe nowej generacji,  w systemach jedno-, dwu- i trójpowłokowych. 

Wyniki badań  właściwości dotychczas stosowanych systemów powłokowych otrzymane w laboratorium i na istniejących konstrukcjach stalowych, w porównaniu z właściwościami nowoczesnymi systemów, pozwolą zarówno na stwierdzenie przydatności zastosowanych metod badawczych do oceny i przewidywania trwałości powłok w warunkach rzeczywistych, bez konieczności prowadzenia długotrwałych badań polowych, jak również na wytypowanie optymalnych systemów powłokowych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.
 
Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów zniszczeń powłok lakierowych, w zależności od środowiska, i poznania czynników w największym stopniu wpływających na uszkodzenia. Ocena powłok bezpośrednio na obiektach (po ponad 10 latach) i porównanie wyników z wynikami badań przyspieszonych pozwoli na zweryfikowanie wiedzy producentów farb, wykonawców zabezpieczeń i inwestorów w zakresie przydatności poszczególnych wyrobów do określonych zastosowań. Będzie również pomocna przy opracowywaniu nowoczesnych systemów powłokowych i projektowaniu zabezpieczeń do długotrwałej ochrony przed korozją.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij