W dniach 20-25 września 2015 roku w Krynicy-Zdrój odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.

Organizatorem tegorocznej Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Konferencja krynicka to jedno z największych, najważniejszych i najciekawszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących oraz działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W Konferencji uczestniczyło ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków z branży budowlanej.

Uroczystość otwarcia Konferencji, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminy Krynica-Zdrój. Podczas uroczystości otwarcia wręczone zostały nagrody i medale PZITB. Nagrodę im. prof. Wacława Żenczykowskiego otrzymał dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, a nagrodę im. prof. Stefana Bryły otrzymał dr hab. inż. Piotr Górski. Medalem im. prof. Stefana Kaufmana uhonorowany został dr inż. Tadeusz Jarosz, a medalem im. prof. Romana Ciesielskiego - prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch. Nagrody im. prof. Aleksandra Dyżewskiego otrzymali: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina – za osiągnięcia naukowe oraz mgr inż. Hubert Matulewicz – za osiągnięcia praktyczne. Wieczór inauguracyjny uświetnił występ Orkiestry im. Johanna Straussa w Bydgoszczy pod dyrekcją Marka Czekały.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Część problemowa tegorocznej Konferencji nosiła nazwę: „Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i  perspektywy”. Problematyka ta jest w pełni aktualna, bowiem między innymi wiadomo, że:
- Z ostatnio znowelizowanej Dyrektywy UE z dnia 19.05.2010 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wynika, że wszystkie nowo budowane budynki będą musiały spełniać − od 2021 roku − podwyższone wymogi energooszczędności oraz charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii, z wykorzystaniem w bardzo wysokim stopniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalne Programy Operacyjne i inne programy przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 są mocno nakierowane na budownictwo energooszczędne. Chodzi tutaj przede wszystkim o przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną.
- Z komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 31.07.2014 roku wynika, że nowa strategia ożywienia sektora budownictwa w UE ma opierać się w głównej mierze na promowaniu budownictwa energooszczędnego.
- Prawodawstwo w UE, a w tym i w Polsce, jest niejednoznaczne, brak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się do budownictwa energooszczędnego.

Część problemowa podzielona została na siedem sesji, w których zaprezentowane zostały 32 referaty. Jedna z sesji miała charakter warsztatów, podczas których przedstawiono doświadczenia z projektowania i realizacji budynków energooszczędnych w Polsce.

Część ogólna Konferencji obejmowała szeroko rozumiane problemy naukowe i techniczne budownictwa. Podczas 20-tu sesji zaprezentowano 117 referatów, których problematyka dotyczyła w szczególności następującego obszaru:
budownictwo ogólne
- budownictwo energooszczędne i ekologiczne
- nowoczesne techniki radarowe do pomiarów inżynierskich
fizyka budowli
- zjawiska fizykalne w przegrodach budowlanych
- wpływ środowiska zewnętrznego na mikrostrukturę elementów murowych
- projektowanie i rozwiązania materiałowe przegród budowlanych
geotechnika
- badanie i dobór parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego
- projektowanie i obliczenia geotechniczne
inżynieria komunikacyjna – mosty
- analizy statyczne i rozwiązania materiałowe w konstrukcjach obiektów mostowych i nawierzchniach tych obiektów
- realizacje i technologie wznoszenia obiektów mostowych
- monitoring, diagnostyka, naprawa i trwałość obiektów mostowych
- analizy przestrzenne rozkładów ruchu
inżynieria materiałów budowlanych
- wpływ składników materiałów budowlanych na ich właściwości
- diagnostyka i niezawodność konstrukcji betonowych
inżynieria przedsięwzięć budowlanych
- planowanie i realizacje procesów inwestycyjno-budowlanych
- analiza kosztów budowy i eksploatacji obiektów budowlanych
konstrukcje betonowe
- modelowanie i analiza nośności betonowych układów konstrukcyjnych
- wzmocnienie, niezawodność i trwałość oraz badania doświadczalne
konstrukcje metalowe
- modelowanie i analiza nośności stalowych układów konstrukcyjnych
- trwałość i badania doświadczalne
mechanika konstrukcji i materiałów
- modelowanie oraz symulacje analityczne i numeryczne różnego typu konstrukcji inżynierskich

Podczas sesji ogólnej odbył się specjalny wykład prof. dr hab. inż. Wiesława Kurdowskiego, który dotyczył znaczenia cynku w chemii cementu.

W dniu 24 września br. odbyło się w Krynicy posiedzenie komitetu Naukowego Konferencji  Krynica 2015. Ocena Konferencji wypadła pozytywnie, tak pod względem naukowym, jak i organizacyjnym.

Opracowali:
dr inż. Magdalena Dobiszewska – Sekretarz Konferencji
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr inż. Elżbieta Piotrowska – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij