22-23 października 2015 r. pod hasłem „Innowacje w budowie mostów” odbyło się VIII Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne organizowane przez Zakład Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

W październiku blisko 100 osób spotkało się w hotelu Hilton w Rzeszowie, by wziąć udział w dyskusji i wymianie wzajemnych doświadczeń nt. innowacyjności polskiego mostownictwa - jej historii, stanu obecnego oraz perspektywach dalszego rozwoju. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie materiałowej i technologicznej mostownictwa, wysłuchując referatów prezentujących innowacyjne pomysły i projekty. Prelekcje oraz dyskusje odbyły się podczas czterech sesji tematycznych.

Sesja I, którą prowadził prof. Tomasz Siwowski, dotyczyła wsparcia innowacyjności w budowie mostów. Prelegenci przedstawili aktualne możliwości w zakresie zdobywania środków na prace badawczo-rozwojowe. Warto nadmienić, że środki unijne z perspektywy 2014-2020 oraz krajowy budżet na naukę administrowany przez NCBiR przewidują duże kwoty finansujące innowacyjne projekty realizowane przez konsorcja biznes - nauka. Z tej szansy polscy mostowcy powinni niewątpliwie korzystać. W trakcie tej sesji prelekcje wygłaszali m.in. prof. Jan Biliszczuk (Politechnika Wrocławska) czy prof. Jiri Strasky (Strasky, Husty and Partners Consulting Eng., Czechy).

Podczas sesji II moderowanej przez dr. Ewę Michalak omówiono innowacje materiałowe w mostownictwie. Przedmiotem referatów oraz dyskusji były m.in.: zastosowanie betonów najnowszej generacji w budownictwie mostowym (prelegent: prof. Wojciech Radomski - Politechnika Warszawska), innowacyjne konstrukcje mostowe ze stopów aluminium (prof. Tomasz Siwowski - Politechnika Rzeszowska) czy też drewno klejone w budownictwie mostowym (dr Lucjan Janas - Politechnika Rzeszowska).

Sesja III, poprowadzona przez dr. Dariusza Sobalę, dotyczyła innowacji konstrukcyjnych i technologicznych. Omówiono m.in. zastosowanie konstrukcji wstęgowych w budownictwie mostowym (Bogusław Markocki - CertusVia sp. z o.o.), problem właściwego rozumienia innowacji w projektowaniu mostów łukowych (Krzysztof Topolewicz - TOP PROJEKT) czy też technologię wykonania mostu Tresfjordbrua w Norwegii (Marcin Lewandowski, Przemysław Pielach - PORR Infrastructure).

Ostatnią sesję - sesję IV - poświęconą projektowi, badaniom i budowie pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP poprowadził Juliusz Żach (Mostostal Warszawa S.A.). Zakład Dróg i Mostów PRz był jednym z podmiotów zaangażowanych w realizację grantu badawczego, którego efektem końcowym jest innowacyjny pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP powstały w miejscowości Błażowa k. Rzeszowa, nagrodzony nagrodą główną w VII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa organizowanego przez magazyn „Mosty”. W ramach tej sesji referaty wygłosili Damian Kaleta (Promost Conslting, Rzeszów), Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), Rafał Molak (Politechnika Warszawska) oraz Lech Własak (Mostostal Warszawa S.A.). Uczestnicy Konferencji most mogli zobaczyć na własne oczy - uczestnicząc w zorganizowanym w ramach Spotkania wyjeździe technicznym na budowę mostu cieszącym się dużym zainteresowaniem.

VIII Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne tradycyjnie przebiegało w konwencji wymiany doświadczeń profesjonalistów podczas wspólnej dyskusji. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało czasopismo „Mosty”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij