14-15 kwietnia w Darłówku odbyła się już XXI edycja Nadmorskiego Seminarium Mostowego organizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadmorskie Seminarium Mostowe, jak co roku, przyciągnęło do Darłówka wielu (aż 180 osób) przedstawicieli branży drogowo-mostowej. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele: fi rm projektowych i wykonawczych, Oddziałów Związku Mostowców RP, administracji publicznej, uczelni wyższych oraz fi rm dostarczających produkty dla branży drogowo-mostowej.

Tematyka Seminarium, jak co roku, oscylowała wokół zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych. W czasie dwóch dni Seminarium uczestnicy mogli wysłuchać interesujących referatów dotyczących głównie nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych w budowie i remontach mostów. M.in. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski zaprezentował alternatywę dla typowych rozwiązań nawierzchni obiektów mostowych – technologię Etanplast, mgr inż. Wojciech Kucner omówił nawierzchnio- izolacje mostowe w teorii i praktyce w kontekście wymagań normy PN-EN 1504, mgr inż. Piotr Tomala opowiedział o pierwszych realizacjach prefabrykowanych żelbetowych obiektów inżynierskich ConSpan, a mgr inż. Jacek Pasikowski przedstawił bariery ochronne na obiektach inżynierskich po 2009 roku. Nie zabrakło także tematów związanych z wykorzystaniem betonu w budownictwie mostowym – omówiono problem ochrony, aranżacji barwnej, eksploatacji oraz kierunków rozwojowych powłok zabezpieczających do betonu (mgr inż. Wojciech Kucner), cechy betonu wodoszczelnego w konstrukcjach mostowych wg PN-EN 1992-2 (mgr inż. Bartosz Gądecki, mgr inż. Wojciech Świerczyński), a także metodę uzyskania wysokiej jakości powierzchni betonu po zastosowaniu innowacyjnej metody szalowania (mgr inż. Dariusz Rosik). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także referaty podejmujące tematykę związaną z prawem i obowiązującymi przepisami. Mgr inż. Andrzej Gałkiewicz wyczerpująco przedstawił najbardziej istotne zmiany w przepisach prawa budowlanego w latach 2015 i 2016, a mgr inż. Janusz Wasilkowski zaprezentował zalecenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące kontroli wbudowania i odbioru łożysk i urządzeń dylatacji.

Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem wysłuchali także prelekcji prof. Arkadiusza Madaja nt. kryteriów i sposobów oceny możliwości przejazdów ponadnormatywnych przez obiekty mostowe oraz referatu mgr. inż. Michała Delmaczyńskiego nt. rozbiórki i budowy mostu przez rzekę Białą pod ulicą Pałacową w Białymstoku wraz z budową tunelu pieszo-rowerowego (projekty i realizacje).

Tradycją Nadmorskiego Seminarium Mostowego są długie i burzliwe dyskusje nt. referatów zaprezentowanych uczestnikom, które toczyły się także i w tym roku. Miejscem dyskusji były zarówno sala konferencyjna, jak i kuluary. Dzięki takiej formie Seminarium uczestnicy obrad mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wyjaśnić kwestie sporne oraz zadać prelegentom dodatkowe pytania, by uzupełnić treści przedstawione w referatach.

Jak zawsze, w Darłówku nie zabrakło miłej atmosfery, zarówno podczas części merytorycznej, jak i integracyjnej Seminarium. Redakcja magazynu „Mosty” dziękuje organizatorom za możliwość uczestniczenia w kolejnej odsłonie Konferencji.

Do zobaczenia za rok!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij