Innowacje w transporcie na TRA 2016 - Mosty

18-21 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się już szósta edycja międzynarodowej Konferencji Transport Research Arena pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania dla mobilności przyszłości”.

Konferencja TRA to inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Dyrektorów Dróg (CEDR) oraz europejskich platform technologicznych – ERTRAC, ERRAC, WATERBONE i ALICE. Współorganizatorami tegorocznej edycji były Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Uroczyste otwarcie Konferencji uświetnili swoją obecnością oraz wygłosili przemówienia: Mateusz Morawiecki – wicepremier i minister rozwoju, Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa, Violeta Bulc – komisarz UE ds. transportu, Greg Nadeau – administrator for the Federal Highway Administration (FHWA), prof. Jerzy Buzek – członek Parlamentu Europejskiego, Jean-Luc di Paola Galloni – co-chairman of TRA2016 member organisation ERTRAC oraz vice president of Valeo Group Corporate, a także prof. Leszek Rafalski – dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Uczestnicy Konferencji mogli także obejrzeć przemówienie nieobecnego Carlosa Moedasa – komisarza UE ds. badań i innowacji. Konferencja TRA jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym badaniom nad transportem i infrastrukturą, co podkreślał w swoim przemówieniu wiceminister Kazimierz Smoliński.

Profesor Rafalski natomiast zaznaczył, że cel konferencji to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w transporcie, ponieważ wydarzenie to ma istotny wpływ na kreowanie transportu w Europie. Dzięki temu, że w TRA biorą udział przedstawiciele nauki, przemysłu, administracji i politycy z kilkudziesięciu krajów, konferencja jest szansą do wymiany doświadczeń i informacji o dobrych praktykach, by transport w Europie uczynić bardziej wydajnym i ekonomicznym.

Podczas czterech dni Konferencji uczestnicy wysłuchali kilkudziesięciu prelekcji, które dotyczyły przede wszystkim: dekarbonizacji, zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania energii, technologii projektowania i produkowania pojazdów, systemów i usług związanych z przewozem miejskim i długodystansowym osób, transportu towarów, bezpiecznych i wydajnych systemów transportowych, infrastruktury transportowej, automatyzacji i łączności oraz czynnika ludzkiego i socjoekonomicznego w transporcie. Prelekcje uzupełnione były przez wystawy plakatów naukowych i plakatów w ramach TRA Marketplace, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której swoje produkty i rozwiązania prezentowały firmy oraz placówki naukowe z całej Europy, także polskie.

W trakcie TRA 2016 można było zapoznać się m.in. z opatentowanym systemem identyfi kacji pojazdów ISKIP, nowoczesnym urządzeniem do mikrofalowego nagrzewania i remontu nawierzchni (oba projekty autorstwa IBDiM), systemami elektrycznego transportu (m.in. z propozycją promu z zasilaniem elektrycznym), samochodami na wodór czy pojazdami bezzałogowymi. Przedstawiono także nowe technologie, które będą stosowane przy budowie dróg i unowocześnianiu infrastruktury miast.

Naukowcy obecni na wydarzeniu zgodnie uznali, że najważniejszymi kierunkami działań w rozwoju transportu europejskiego są: automatyzacja, digitalizacja, bezpieczeństwo, obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zagadnienia logistyczne.

W Transport Reseach Arena 2016 wzięło udział ok. 2400 osób z ponad 60 krajów. Następna konferencja TRA odbędzie się w 2018 r. w Wiedniu pod hasłem „Transport w erze cyfrowej – nowe rozwiązania dla społeczeństwa, ekonomii i środowiska” (A Digital Era of Transport – New Solutions for Society, Economy and Environment).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij