„Mosty – tradycja i nowoczesność” - Mosty

9 maja br. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”.

Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy, fi rmę „Gotowski”, Council of Polish American Engineers in North America, Oddział Pomorsko-Kujawski ZMRP, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski oraz prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki.

Podczas trzech sesji tematycznych prelegenci przedstawili referaty dotyczące konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie, technologii budowy i remontów, a także obliczania i projektowania mostów, niezawodności obiektów inżynierskich oraz historii mostownictwa. Ten ostatni problem został omówiony głównie podczas sesji I, podczas której referaty wygłosili m.in. Jan Płachta z US Army Corps of Engineers („Pomnik Modrzejewskiego”) oraz Marek Pietrzak z fi rmy BAUPOL („Jozsef Szugyi Trajler – spadkobierca węgierskiej myśli technicznej, kolejnictwa, mostownictwa przełomu XIX i XX wieku”). Słuchacze zapoznali się także z historią mostu im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz mostu im. Madalińskiego w Ostrołęce.

Podczas sesji II m.in. Krzysztof Wąchalski z fi rmy PONT-PROJEKT Gdańsk przedstawił nowoczesne zastosowania kompozytów w obiektach komunikacyjnych, Magdalena Dobiszewska z UTP w Bydgoszczy przeanalizowała możliwości modyfikacji betonu w konstrukcji mostowej przy zastosowaniu pyłu odpadowego, a Mikołaj Miśkiewicz z Politechniki Gdańskiej zaprezentował kolejowy most łukowy o największej rozpiętości w Polsce – most kolejowy nad rzeką Martwa Wisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk – podczas badań.

W trakcie sesji III przedstawiono m.in. analizę możliwości wykorzystania propagacji fal sprężystych do diagnostyki nakładkowego połączenia dźwigara blachownicowego (Rafał Kędra i Magdalena Rucka z Politechniki Gdańskiej) oraz zastosowanie rusztowań podczas budowy mostu M-2 w ramach Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy (Marlena Iglewska i Szymon Staszak z fi rmy „Gotowski”).

Konferencji towarzyszyły liczne dyskusje na temat zaprezentowanych referatów, a zwieńczeniem wydarzenia był uroczysty wieczór zorganizowany w Pałacu w Ostromecku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij