29-30 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się już 12. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe, tym razem pod hasłem „Duże mosty wieloprzęsłowe – projektowanie, technologie budowy, monitoring”.

Organizatorami Seminarium są Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Seminarium rozpoczęła uroczysta sesja otwarcia, podczas której profesor Jan Bień przypomniał sylwetkę wybitnego budowniczego mostów, zmarłego z końcem 2015 roku – profesora Jana Kmity. Podczas tej sesji nastąpiło także wyczekiwane rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu Mostowego im. M. Wolffa

Do VIII edycji Konkursu Mostowego zostało zgłoszonych 13 obiektów oddanych do użytku w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2016 r. Jak co roku, zarówno firmy projektowe, jak i wykonawcze do konkursu mogły zgłaszać obiekty w czterech kategoriach: realizacja projektu mostu drogowego lub kolejowego o rozpiętości przęsła do 70 m, realizacja projektu dużego mostu drogowego lub kolejowego o rozpiętości powyżej 70 m, realizacja projektu kładki dla pieszych oraz renowacja już istniejącego obiektu inżynierskiego. Podczas prezentacji zgłoszonych obiektów oraz ogłoszenia wyników redakcji „Mostów” na scenie towarzyszyli prof. Arkadiusz Madaj, przewodniczący Związku Mostowców RP – oficjalnego patrona konkursu, oraz prof. Janusz Szelka – przedstawiciel jury konkursu, którzy wręczali statuetki i dyplomy oraz gratulowali zwycięzcom. Poza nagrodami głównymi w każdej z kategorii jury postanowiło także przyznać wyróżnienie w kategorii pierwszej – realizacja projektu mostu drogowego lub kolejowego o rozpiętości przęsła do 70 m, w której poziom był najbardziej wyrównany. Wyniki tej edycji konkursu znajdziecie Państwo tutaj.

Nagrody są wyrazem uznania dla innowacyjności w tworzeniu obiektów i mają charakter całkowicie niekomercyjny. Konkurs skierowany jest do inżynierów mostowych, zespołów projektowych, firm wykonawczych oraz architektów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu obiektów mostowych. W jury zasiadają autorytety branży mostowej – profesorowie Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Wojciech Radomski oraz Janusz Szelka, którzy wspierają czasopismo „Mosty” swoją wiedzą i doświadczeniem. Za pomoc i zaangażowanie w kolejną edycję konkursu składamy na ich ręce serdeczne podziękowania.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy także profesorowi Janowi Biliszczukowi, przewodniczącemu Komitetu Programowego Wrocławskich Dni Mostowych, Małgorzacie Skowronek oraz całemu Komitetowi Organizacyjnemu seminarium za duże wsparcie i możliwość corocznego ogłaszania wyników konkursu na tym bardzo ważnym dla branży wydarzeniu.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy wygranej, a czytelników zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Duże mosty wieloprzęsłowe

Dwa dni seminarium wypełniły bardzo interesujące prelekcje oraz dyskusje dotyczące projektowania, technologii budowy oraz monitoringu dużych mostów wieloprzęsłowych. Blisko 460 uczestników konferencji (w tym pokaźna liczba studentów) wzięło udział w sześciu sesjach tematycznych. Sesję I stanowiły referaty kluczowe, w ramach których przedstawiono: historyczne wielkie mosty wieloprzęsłowe zbudowane przez polskich inżynierów w latach 963-1939 (Jan Biliszczuk), 85-letnie dzieje najdłuższego w Polsce mostu drogowego przez Wisłę o konstrukcji częściowo drewnianej (Marek Mistewicz), kształtowanie stalowych, wieloprzęsłowych mostów drogowych (Krzysztof Żółtowski) oraz trendy w rozwoju konstrukcji zespolonych w mostownictwie (Wojciech Lorenc, Günter Seidl).
Sesja II została poświęcona problematyce fundamentowania obiektów mostowych. Prelekcje dotyczyły m.in. posadowienia dużych mostów na fundamentach palowych (Kazimierz Gwizdała), posadowienia obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych (Dariusz Sobala) czy też doświadczeń z realizacji posadowienia podpór mostowych (Piotr Rychlewski).
Podczas sesji III poświęconej technologiom budowy omówiono m.in. metody budowy dużych betonowych obiektów wieloprzęsłowych na podstawie doświadczeń firmy Budimex (Marek Hanaczowski, Jakub Jarosz, Bartosz Rasiak, Michał Stachura), technologię deskowań dla metody nasuwania podłużnego na przykładzie rozwiązań firmy ULMA (Tomasz Wendykowski, Izabela Tomczyk, Janusz Lęcki) czy też aspekty realizacyjne budowy mostu MS-3 na S7 z zastosowaniem systemu DOKA CFT (Piotr Ignatowski).
W ramach sesji IV zatytułowanej „Duże mosty wieloprzęsłowe” zaprezentowano m.in. problem projektowania i budowy konstrukcji mostowych typu extradosed (Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Wojciech Barcik, Robert Toczkiewicz), a także wieloprzęsłowe przeprawy mostowe w projekcie poprawy dostępu do Portu Szczecin (Janusz Hołowaty).
Sesja V dotycząca utrzymania mostów obejmowała m.in. referaty nt. systemów monitoringu technicznego w obiektach mostowych (Krzysztof Wilde), historii i przyszłości Mostu Cłowego w Szczecinie (Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Przemysław Kalitowski) oraz zmian niwelety mostów budowanych metodą betonowania nawisowego (Czesław Machelski, Bartosz Pisarek).
Ostatnią sesję poświęcono zagadnieniom projektowania. Omówiono m.in. problemy interpretacyjne przepisów dotyczących budownictwa komunikacyjnego na przykładzie przyczółków mostowych (Arkadiusz Madaj, Grzegorz Ratajczak), koncepcję wieloprzęsłowego obiektu mostowego z prefabrykowanych dźwigarów kompozytowych (Tomasz Siwowski, Mateusz Rajchel, Damian Kaleta, Lech Własiak) oraz wydajne i ekonomiczne metody projektowania mostów zespolonych (Oliver Hechler, Pierre-Olivier Martin, Wojciech Ochojski).
Referaty seminaryjne zostały wydane w postaci książki Duże mosty wieloprzęsłowe – projektowanie, technologie budowy, monitoring – serdecznie zachęcamy Państwa do lektury!

WorkShop z SOFiSTiK-iem

28 listopada zainteresowani wzięli udział w poprzedzających WDM warsztatach, poświęconych komputerowemu wspomaganiu projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich. Warsztaty w całości zostały poprowadzone przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK – wiodącego w Europie producenta oprogramowania do analizy numerycznej wszystkich typów obiektów budowlanych.

Coroczne duże zainteresowanie warsztatami pokazuje niewątpliwie, że pomysł ich organizacji był strzałem w dziesiątkę i mostowcy chętnie czerpią wiedzę od wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Tematyką następnego WorkShopu będzie sprężanie konstrukcji – już teraz zachęcamy do udziału!

Do zobaczenia w listopadzie!

Niewątpliwie Wrocławskie Dni Mostowe na stałe wpisały się w kalendarze polskich mostowców. Jak co roku, udział w seminarium wzięli zarówno projektanci mostów, przedstawiciele firm wykonawczych oraz dostarczających produkty i technologie dla mostownictwa, jak i reprezentanci świata nauki i instytucji państwowych.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się 23-24 listopada 2017 r. pod hasłem „Mosty – przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”. Do zobaczenia!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij