11-16 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się już 62. edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.

Konferencja jak co roku, zgromadziła na południu Polski wielu specjalistów – w konferencji wzięło udział blisko 500 osób. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Konferencja krynicka to jedno z największych, najważniejszych i najciekawszych wydarzeń branży budownictwa – zarówno dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych, technicznych, jak i praktyków branży budowlanej.

Zgodnie z tradycją konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Sesja problemowa tegorocznej Konferencji pn. „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy” została podzielona na sześć sesji tematycznych i dotyczyła m.in.:
• inżynierii materiałowej związanej z prefabrykacją (beton, żelbet, beton sprężony, stal, drewno, tworzywa sztuczne),
• technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu (w budownictwie kubaturowym, obiektach inżynierskich, np. w mostownictwie, drogownictwie, geotechnice, hydrotechnice),
• funkcjonalności obiektów budowlanych realizowanych w technologiach prefabrykowanych,
• BIM-u (Building Information Modelling) w budownictwie prefabrykowanym.

Część ogólna konferencji, jak co roku, podejmowała szeroko rozumiane problemy naukowe i techniczne budownictwa dotyczące następujących obszarów:
• budownictwo hydrotechniczne,
• budownictwo ogólne,
• fizyka budowli,
• geotechnika,
• inżynieria komunikacyjna – drogi,
• inżynieria komunikacyjna – mosty,
• inżynieria materiałów budowlanych,
• inżynieria przedsięwzięć budowlanych,
• konstrukcje betonowe,
• konstrukcje metalowe,
• mechanika konstrukcji i materiałów.

Jak poinformował przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, na część ogólną konferencji zgłoszono 147 prac. Komitet Naukowy wytypował do publikacji i prezentacji 128 referatów, które prezentowane były podczas dwóch równolegle prowadzonych sesji tematycznych.

W ramach konferencji odbyły się także dwie ważne sesje mostowe: „Prefabrykowane budownictwo mostowe” oraz „Inżynieria komunikacyjna – mosty”. W ramach pierwszej z wymienionych sesji Jan Biliszczuk oraz Jerzy Onysyk wprowadzili słuchaczy w temat prefabrykacji w mostownictwie, przedstawiając możliwości zastosowań prefabrykatów w budowie mostów, a Tomasz Siwowski omówił doświadczenia, stan obecny i perspektywy prefabrykacji mostowej.

Podczas drugiej z sesji zebrani wysłuchali m.in. prelekcji nt. awarii kabli sprężających w trakcie realizacji betonowych obiektów mostowych (M. Biskup, A. Cieśla, M. Skawiński, Ł. Topczewski), odporności na deformacje trwałe asfaltowych nawierzchni mostowych (P. Pokorski, P. Radziszewski, M. Sarnowski) czy też doświadczeń projektanta mostowych obiektów systemu matiére (A. Helowicz).

Podczas konferencji tradycyjnie wręczono nagrody i medale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Odbyły się także wydarzenia towarzyszące, takie jak: zebranie Komitetu Nauki PZITB, zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN, zebranie Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98, zebranie Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN oraz zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Uczestnicy, poza częścią merytoryczną, chętnie uczestniczyli w wieczornych spotkaniach inżynierskich, podczas których mogli w mniej oficjalnych okolicznościach podyskutować na zaprezentowane podczas konferencji tematy.

Jak co roku, konferencja imponowała bogatym programem merytorycznym oraz doskonałą organizacją.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij