3 134 rozstrzygniętych przetargów, 133 dotacji z UE oraz 573 ogłoszeń o planowanych inwestycjach – tak przedstawia się branża drogowo-mostowa w I kwartale 2017 roku.

Jak wynika z raportu Serwisu Pressinfo.pl w całym kraju w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku dokonano łącznie 3 134 rozstrzygnięć postępowań przetargowych, których przedmiotem w całości bądź w części były prace drogowo-mostowe. Ich łączna wartość opiewała na ponad 6 mld zł.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego byli tymi, którzy najliczniej wygrywali postępowania przetargowe w branży drogowo-mostowej – 541 wygranych. Również firmy zarejestrowane na terenie tego województwa odnotowały najwyższą łączną kwotę za wygrane przetargi – 2,6 mld zł. Kolejno za nimi ustawiły się firmy z województwa dolnośląskiego (1,1 mld zł) oraz z małopolskiego (łącznie: 460 mln zł).

W I kwartale 2017 roku zostało upublicznionych 133 informacji na temat przyznanych dotacji (powyżej 1 mln zł) na cele związane z sektorem drogowo-mostowym. Informacje te pojawiały się z różnym natężeniem w poszczególnych miesiącach, jednak najliczniej można było je zaobserwować w marcu (67 informacji). Beneficjentami w głównej mierze byli przedsiębiorcy z terenu województwa dolnośląskiego (36 informacji o dotacjach). Najwięcej dotacji w analizowanym okresie uzyskał Urząd Gminy Wrocław – 4. Największa dotacja (1,2 mld zł) popłynie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział w Warszawie) na budowę drogi ekspresowej S5.

Serwis Pressinfo.pl zmonitorował 573 informacji o planowanych inwestycjach drogowo-mostowych (powyżej 1 mln zł). Najliczniejsze z nich pojawiały się w styczniu – 345. Najaktywniej o swoich planach inwestycyjnych powiadamiali inwestorzy z województwa lubelskiego (87 informacji). Inwestor, który w I kwartale 2017 zapowiedział najwięcej inwestycji związanych z robotami drogowo-mostowymi to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

– Jak wynika z danych GUS, w styczniu 2017 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc. Koniunktura, która co prawda w styczniu była ujemna (- 1,4), w lutym odnotowała wzrost o prawie o 5,5 punktu. Przyspieszyły inwestycje drogowe oraz kolejowe. Przy zachowaniu obecnego tempa ogłaszania postępowań przetargowych oraz podpisywania kontraktów na gruncie zamówień publicznych, istnieją duże szanse na zrealizowanie wszystkich projektów z Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Ich wartość to ponad 66 mld zł. – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl

Cały raport dostępny na stronie: http://www.pressinfo.pl/raporty-branzowe/raport-branza-drogowo-mostowa-w-i-kw-2017-r-przetargi-dotacje-i-inwestycje.html

Źródło: Serwis Pressinfo.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij