2 marca br. w Warszawie odbyło się 16. seminarium z cyklu Geotechnika dla Inżynierów, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

W tym roku tematem spotkania było wzmacnianie podłoża i fundamentów.

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga została poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowego i fundamentów budowli. W trakcie dwóch sesji wygłoszono dziesięć referatów. Przedstawiono w nich praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót. Pierwszą sesję poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Piotr Rychlewski (IBDiM). Jako pierwsi ze swoim referatem wystąpili Krzysztof Kryża (Keller Polska) i Anita Meger (Menard), którzy podzielili się ze słuchaczami doświadczeniami firm z realizacji wzmocnienia podłoża nasypów trasy S7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.

Następnie Andrzej Wojtasik (GT Projekt) zaprezentował projekt i budowę wysokiego nasypu drogowego na obszarze występowania głębokiego torfowiska na przykładzie drogi ekspresowej S5 Gniezno – Mielno. Zastosowanie technologii mikrowybuchów do wzmacniania podłoża gruntowego było przedmiotem referatu Zygmunta Bartoszka (Polbud-Pomorze). Kolejny, bardzo ciekawy referat wygłosił Piotr Głowacki (Solentanche Polska), który przybliżył słuchaczom możliwości zastosowania w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i technicznym technologii Trenchmix.

Drugą sesję poprowadził Wojciech Szwejkowski (Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych). Sesję otworzył Krzysztof Grzegorzewicz ze swoim tradycyjnym „Bukietem czarnych kwiatów”. W ósmym już „Bukiecie” zwrócił uwagę na usterki wykonanych podziemi, których naprawy, kosztowne i długotrwałe, są niezwykle trudne do usunięcia. Autor zestawił przyczyny ułatwiające przenikanie wody gruntowej do obiektów podziemnych budowanych z użyciem technik ścian szczelinowych. Kolejne referaty dotyczyły tematów wzmocnień fundamentów budynków oraz technologii jet-grouting.

Podsumowania treści merytorycznych całego seminarium dokonał Bolesław Kłosiński. Zaznaczył on ogromną wagę Seminarium, ale również wskazał autorom referatów popełnione błędy.

Tematyka seminarium skierowana jest przede wszystkim do projektantów, wykonawców, inwestorów oraz pracowników administracji związanych z procesem decyzyjnym przy specjalistycznych robotach fundamentowych. Ogromna liczba słuchaczy (353 osoby) zgromadzona na sali potwierdza tylko tezę, że temat ten jest niezwykle istotny, a seminaria z cyklu Geotechnika dla Inżynierów są niezwykle pomocne i warto je kontynuować.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij