29-31 marca w hotelu Boss w Warszawie odbyła się XXXVI edycja Seminarium Technicznego PSWNA, tym razem pod hasłem: „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Otwarcia Seminarium dokonał prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński. Spotkanie podzielono na pięć sesji merytorycznych, podczas których wygłoszono szereg interesujących referatów, poddanych następnie dyskusji.

Sesja I dotyczyła przepisów regulujących budownictwo drogowe w Polsce, podczas której m.in. Andrzej Wyszyński mówił o potrzebie zrównoważonego rozwoju dróg publicznych w Polsce, a Wacław Michalski z GDDKiA przedstawił poddany korekcie program budowy dróg w Polsce w latach 2015-2023. Głos zabrał także generalny dyrektor GDDKIA Krzysztof Kondraciuk, który zaprezentował nową strukturę organizacyjną Generalnej Dyrekcji.

Sesja II, poświęcona technologii BIM i jej roli w procesie nowoczesnego projektowania infrastruktury, cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. Uczestnicy z uwagą wysłuchali także referatu autorstwa dr. Dariusza Godlewskiego (Politechnika Warszawska) i Stanisława Szpinka (Polska Inżynieria) dotyczącego IRI jako oceny równości nawierzchni w świetle znowelizowanych wymagań technicznych z lat 2015-2017.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja III poświęcona prezentacji wyników projektu APSE – Raquel Casado Barrasa (Acciona, Hiszpania) oraz Brigitte Holt Andersen (Cware, Belgia) mówiły o koncepcji zrównoważonej konstrukcji nawierzchni drogowej w kontekście analizy LCC i prognoz rynkowych, Damien Bateman (TRL, Wielka Brytania) przedstawił referat o przyspieszonych badaniach ekoinnowacyjnej nawierzchni na torze Pavement Test Facility (PTF), a Karol J. Kowalski (Politechnika Warszawska) opisał problem zastosowania dodatków pochodzenia roślinnego do mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem.

Podczas sesji IV „Materiały, cechy, własności” omówiono m.in. możliwości zastosowania zeolitów do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (Adam Zofka – IBDiM, Agnieszka Woszuk – Politechnika Lubelska), właściwości normowe i funkcjonalne asfaltów drogowych i modyfikowanych produkowanych w Polsce (Piotr Radziszewski – Politechnika Warszawska) oraz uszkodzenia nawierzchni na mostach i w strefie połączenia drogi z mostem z punktu widzenia mostowca (Krzysztof Germianiuk – IBDiM).

Obrady merytoryczne zakończyła sesja V poświęcona innowacjom w drogownictwie, podczas której zaprezentowano m.in. referaty dotyczące podtorzy kolejowych z mieszanki mineralno-asfaltowej (Dariusz Sybilski, IBDiM) oraz porównania parametrów mechaniki spękań dla mieszanek mineralno-asfaltowych (Adam Zofka, Maciej Maliszewski – IBDiM). Ważną prelekcją było wystąpienie D. Godlewskiego i S. Szpinka dot. pomiarów (nie)ciągłych współczynnika tarcia nawierzchni drogowych. Referat był oparty na wieloletnich badaniach autorów nad właściwościami przeciwpoślizgowymi nawierzchni i wykazał, jak wiele zapisów w dokumentach technicznych dotyczących sposobu pomiaru, wartości współczynników itp. może być zapisem „życzeniowym”, niemożliwym do spełnienia przez wykonawcę.

Sesję zakończyły ożywiona dyskusja nad zaprezentowanymi referatami oraz podsumowanie wiosennej edycji Seminarium dokonane przez prezesa Andrzeja Wyszyńskiego.

W konferencji wzięło udział 120 osób – reprezentantów 55 firm i instytucji branży drogowej.

Patronat medialny nad Seminarium objęły czasopisma: „Magazyn Autostrady”, „Mosty” oraz „Kruszywa”.

Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia, zaplanowanej na jesień br.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij