VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców infraMOST obyła się w dniach 18-19 maja 2017 roku w Wiśle

Konferencja zorganizowana przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP, przebiegała pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Politechniki Śląskiej, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konferencja mostowców organizowana w Wiśle stanowi jedno z najważniejszych o wydarzeń w branży mostowej na Śląsku i jedno z największych w kraju.
Tematyka tegorocznej Konferencji nawiązywała do wcześniejszych tego rodzaju spotkań mostowców pod hasłem Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się nowa nazwa infraMOST, która wskazuje na nowe obszary istotnych zagadnień związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową i kolejową, a w szczególności obiektami mostowymi.

W konferencji uczestniczyło 291 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, jednostki naukowo-badawcze, biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane z mostami. Obecne były również reprezentacje studenckich kół mostowych -oprócz Politechniki Śląskiej, byli studenci z Gdańska, Krakowa, Białegostoku, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry, którzy równolegle z konferencją zorganizowali pierwszy w Polsce konkurs mostów spaghetti, który nazwali FooDBridge.
Po raz pierwszy na tej właśnie konferencji wręczane były Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie, gdyż dotychczas wręczenie medali miało miejsce na Wieczorze Mostowym w Krynicy Tegoroczni laureaci, to Zdzisław Podgórski z oddziału warszawskiego ZMRP oraz Grzegorz Frej z oddziału górnośląskiego. Również po raz pierwszy wręczany był Górnośląski Laur Mostowca, którego pomysłodawcą i inicjatorem był Stanisław Łukasik wiceprzewodniczący Oddziału Górnośląskiego ZMRP. Tu pierwszym laureatem został prof. Jerzy Weseli z Politechniki Śląskiej.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, prof. Arkadiusz Madaj Przewodniczący Związku Mostowców RP oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor.
Referaty wygłaszane były na pięciu sesjach tematycznych, rozłożonych na dwa dni obrad i nazwanych kolejno: Problemowa, Utrzymanie i wyposażenie mostów, Technologie mostowe, Mosty kolejowe, Projektowanie mostów. Poza merytorycznymi referatami, w każdej sesji głos zabierali prelegenci z firm przedstawiających swoje oferty handlowe. Końcowa sesja przybrała jednak nietypowy charakter, ponieważ odbył się na niej finał studenckiego konkursu mostów spaghetti. Wprowadzeniem do niego był referat dra Pawła Hawryszkowa z Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił inne mostowe konkursy studenckie organizowane przez różne ośrodki w kraju i zagranicą.

infraMOST 2017

Źródło: materiały prasowe organizatora


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij