Wiadukt nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, zostanie zbudowany przez firmę z Gdyni

W przetargu ogłoszonym 22.02.2017 roku, na inwestycję w postaci budowy wiaduktu lezącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, budowę dróg dojazdowych do obiektu oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej, został wyłoniony wykonawca. Prace budowlane wykona firma z Gdyni. Inwestycja kosztować będzie prawie 35 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na 30 września 2018 roku.

W przetargu startowało 7 wykonawców, z których tylko dwie spełniały oczekiwania cenowe zamawiającego - konsorcjum firm z Gdyni MTM SA, Vistal, Vistal Infrastructure - 34,9 mln zł TRAKCJA PRKiI Warszawy - 34,7 mln zł.
Inwestycja ma na celu połączenie centrum miasta z dzielnicą Zatorze, co usprawni komunikację oraz przyczyni się do skrócenia czasu podróży.

Prace budowlane będą obejmowały swoim zakresem:

  • przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2046 N-ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z robotami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypami
  • budowę dwóch łącznic Ł1 i Ł2 wraz z mini rondem na połączeniu ulicy Lotniczej z odcinkiem tej ulicy stanowiącym dojazd do dworca kolejowego i autobusowego
  • przebudowę skrzyżowania ulicy Lotniczej-Skrzydlatej-Kilińskiego
  • przebudowę odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na przedłużeniu ul. Fredry oraz budowa łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ul. Skrzydlatej i Lotniczej budowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej-WD-2
  • budowę wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca-WD-1
  • budowę przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2-PP-3
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic
  • budowę murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową WD-2


Źródło: http://www.elblag.net
Foto źródło: http://www.elblag.net


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij