Na trasie budowy, która obejmuje swoim zasięgiem 57 kilometrów autostrady A1, trwają intensywne prace

Na odcinku F od węzła „Rząsawa” (z węzłem) do węzła „Blachownia (z węzłem) w ramach robót drogowych trwa budowa objazdu drogi wojewódzkiej DW 483 i DW 491, wykonywana jest kanalizacja deszczowa, drogi technologiczne, roboty ziemnie, takie jak: nasypy i wykopy, odhumusowanie trasy głównej i łącznic „Węzła Lgota” i „Węzła Blachownia”.

W ramach robót mostowych wykonywane są:
•    roboty zbrojarskie na podporach wiaduktu autostradowego nr 352 oraz wiaduktu drogowego nr 354,
•    betonowanie wszystkich przyczółków, słupów, skrzydeł oraz ścianek zaplecznych przyczółków wiaduktu autostradowego nr 353,
•    deskowanie ław skrzydeł podpory nr 1 wiaduktu drogowego nr 355,
•    roboty betoniarskie ław skrzydeł podpory nr 1 wiaduktu autostradowego nr 357,
•    pogrążanie ścianek szczelnych mostu autostradowego nr 364,
•    roboty zbrojarskie na podporze B wiaduktu autostradowego nr 360 i na wiadukcie drogowym nr 361,
•    roboty betoniarskie fundamentu nr 2 na jezdni lewej na wiadukcie drogowym nr 362,
•    wzmacnianie podłoża  kolumnami DSM wiaduktu autostradowego nr 363,
•    roboty przygotowawcze do wykonania obciążenia próbnego kolumn DSM wiaduktu autostradowego nr 365,
•    wymiana gruntu na mostu autostradowego nr 368,
•    wzmacnianie podłoża kolumnami  CFA na podporze A wiaduktu autostradowego nr 370,
•    roboty zbrojarskie trzonu podpory A na jezdni lewej wiaduktu autostradowego nr 375.
Przy przepustach trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, wzmacnianie podłoża kolumnami DSM, demontaż deskowania, roboty betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, montaż igłofiltrów.
Równolegle prowadzone są również prace w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, sieci energetycznej niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, sieci teletechnicznej oraz przebudowa rurociągu paliwowego.

Na odcinku G od węzeł „Blachownia ” (bez węzła) do węzeł „Zawodzie  (z węzłem) wykonywane prace w zakresie robotów drogowych to:
•    wymiana gruntu,
•    stabilizacja podłoża,
•     wykonywanie warstwy nasypu z piasku,
•    profilowanie i zagęszczanie podłoża,
•    wykop rowów odwadniających,
•    transport i składowanie piasku.

Roboty mostowe obejmują:
•    montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów wiaduktu drogowego-377,
•    montaż zbrojenia korpusów przyczółków i słupów wiaduktu drogowego nr 377,
•    zasypki inżynierskie obiektów estakady autostradowej nr 377a i 377b,
•    montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju nośnego estakady autostradowej nr 377b,
•    montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka wiaduktu drogowego nr 378,
•    betonowanie korpusów przyczółków wiaduktu autostradowego nr 379,
•    montaż zbrojenia fundamentów wiaduktu autostradowego nr 381,
•     montaż zbrojenia fundamentów mostu autostradowego nr 382,
•    montażu zbrojenia i betonowania płyt dennych przepustów,
•    montażu prefabrykatów skrzynkowych dla przepustów,
•    montaż zbrojenia i betonowanie ścian czołowych przepustów,
•    montaż zbrojenia i betonowanie płyt zespalających przepustów.
Pozostałe, równolegle prowadzone prace, związane są z przebudową sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjno – saniatranej.

Odcinek H od węzła Woźniki do węzła Zawodzie, to również miejsce intensywnych prac. Trwające aktualnie roboty drogowego to:
•    wypełnianie zaczynem cementowym pustek eksploatacyjnych po kopalni w ciągu głównym autostrady,
•     wymiana gruntu na ciągu głównym autostrad,
•    stabilizacja podłoża,
•    wzmocnienia podłoża za pomocą materaca typu c,
•    budowa kolumn żwirowo-betonowych,
•    wykonanie nasypu,
•    wykonanie wykopu,
•    wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

W ramach robót mostowych, wykonywane są aktualnie następujące prace:
•    betonowanie korpusu podpory 1, deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpory 1 na wiadukcie drogowym nr 383,
•    deskowanie i zbrojenie korpusu podpory 3 na wiadukcie drogowym nr 384,
•    deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpory 1, 2 strona lewa na przejściu zwierząt średnich nr 1,
•    deskowanie i zbrojenie korpusów podpory 1 i 3 na wiadukcie drogowym nr 388,
•    deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym nr 389,
•    zagłębianie ścianek szczelnych, wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty na wiadukcie drogowym nr 392,
•    zasypki fundamentów, przygotowywanie zbrojenia ciosów podłożyskowych na przejeździe gospodarczym nr 396,
•    zbrojenie fundamentu podpory 2 na wiadukcie autostradowym nr 398,
•    próbne obciążenia pali na moście autostradowym nr 393,
•    betonowanie fundamentów wlotu/wylotu, betonu podkładowego pod prefabrykaty, montażu prefabrykatów, betonowanie płyty zespalającej, wykonanie izolacji cienkich i grubych, zasypki  na przepustach pod autostradą,
•    betonowania ścian wlotu/wylotu, izolacje cienkie i grube oraz zasypki na przepustach pod autostradą.
Jak w przypadku poprzednich odcinków, również w ramach odcinka H, prowadzone są prace przebudowy sieci wodociągowej.

Największe zaawansowanie prac budowalnych i robót drogowych, jest na odcinku I od węzła Pyrzowice do węzła Woźniki.
Obecnie wykonywane prace w zakresie robotów drogowych to:
•    wykonywanie nasypu,
•     wykonywanie górnej warstwy nasypu,
•    odhumusowanie,
•    podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem,
•    podbudowa z chudego betonu,
•    wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Katowice w Pyrzowicach,
•    wykonywanie głębokiej wymiany gruntu,
•    wykonywanie płytkiej wymiany gruntu,
•    wykonywanie wzmocnienia za pomocą półmateraca,
•    profilowanie i zagęszczanie podłoża,
•    wykonywanie warstwy mrozoochronnej.

Prac nad budową mostów, które aktualnie są przeprowadzane to:
•    montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, montaż łożysk wiaduktu drogowego nr 405, wykonywanie izolacji lekkich,
•    zbrojenie i betonowanie korpusów, skrzydeł i słupów na estakadzie nr 403, przygotowanie szalunków ustroju nośnego, wykonywanie izolacji lekkich,
•    zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie słupów mostu autostradowego nr 407,
•    zbrojenie korpusu i skrzydeł wiaduktu autostradowego nr 408,
•    zbrojenie i betonowanie fundamentów wiaduktu drogowego nr 414,
•    prace na przejściu dla zwierzyny średniej nr 9 i 10, przejściu dla zwierzyny dużej nr 3 i 4, przejściu dla zwierzyny małej nr 13, 16,
•    prace na przepustach pod autostradą nr 16, 17, 21, 24, 28, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
•    wykonywanie pali jet-grounting na małym moście nr 16.


Źródło: GDDKiA
Fot. źródło: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij