7-10 marca w hotelu STOK w Wiśle odbyły się XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Honorowy patronat nad konferencją objęli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dr inż. Jacek Szer oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof dr hab. inż. Kazimierz Kazior. Patronat branżowy, jak co roku, sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Tegoroczne Warsztaty zamykały czteroletni cykl pt. „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”. Wykłady poświęcone były geotechnice, a szczególnie: zagadnieniom prawnym, naprawom i wzmocnieniom (podłoża budowlanego, fundamentów i budowli podziemnych, tuneli, głębokich wykopów, posadowień na palach, wałów  przeciwpowodziowych, nasypów budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych). Wiele czasu poświęcono także dokumentowaniu geologiczno-inżynierskiemu i badaniom geotechnicznym w praktyce, modelowaniu numerycznemu w analizach napraw i wzmocnień, naprawom i wzmocnieniom konstrukcji drewnianych i obiektów historycznych. Koordynatorem naukowym tegorocznych Warsztatów był prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska). Wykłady przygotowali i wygłosili wybitni przedstawiciele ośrodków naukowych, m.in. Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Bydgoszczy, a także firm wykonawczych i projektowych.

Ważne, że wystąpienia nie ograniczały się jedynie do zagadnień teoretycznych, ale też prezentowały ostatnie najciekawsze realizacje – warto wspomnieć chociażby o referacie otwarcia autorstwa Ryszarda Trykosko, przewodniczącego PZITB, dotyczącym tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Referaty problemowe z powodzeniem uzupełniały firmowe prezentacje najnowszych rozwiązań i technologii wykorzystywanych w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji. Część merytoryczną spotkania dopełniła chętnie odwiedzana wystawa stoisk firmowych, gdzie można było zapoznać się z nowymi technologiami i bogatą ofertą produktową 42 wystawców.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji to niewątpliwie jedna z najważniejszych konferencji związanych
z budownictwem. W Warsztatach uczestniczyło ponad 500 osób zainteresowanych tematyką projektowania konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego oraz komunalnego. Swoje doświadczenia mogli wymienić inżynierowie budowlani, projektanci konstrukcji, przedstawiciele nadzoru budowlanego i uczelni wyższych, producenci materiałów budowlanych, a także firm specjalistycznych i wykonawczych. Wieczorne spotkania, uświetniane przez występy artystyczne, były także okazją do rozmów kuluarowych i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


Redakcja magazynu „Mosty” dziękuje organizatorom tegorocznych Warsztatów, a szczególnie przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Mirosławowi Boryczko za możliwość wzięcia udziału w tym ważnym dla branży wydarzeniu i już teraz zaprasza na przyszłoroczną Konferencję, tym razem organizowaną przez Oddział PZITB w Gliwicach.

Fot: redakcja Magazynu MOSTY


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij