Obwodnica Inowrocławia - OTWARTA przed terminem - Mosty

Od poniedziałku – 17 lipca 2017 roku – kierowcy mogą poruszać się obwodnicą Inowrocławia, która jest odcinkiem w ciągu drogi krajowej 15 i 25

Udostępniona właśnie trasa, omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań.
Prace związane z budową obwodnicy, polegały na zrealizowaniu prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstały 3 węzły drogowe ( „Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły”), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także dokonano przebudowy istniejącej sieć dróg lokalnych. W ramach prac powstało również wiele urządzeń ochrony środowiska.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, a przy tym zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie komfortu podróży – to główne cele, jakie przyświecały inwestycji.
Poza oddanym dopiero odcinkiem, w planach pojawia się również realizacja 5 kilometrów trasy między drogami 15 i 25 stanowiącej północne obejście miasta.
Pozytywnie zakończona Kontrola Uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pozwala podpisać umowę z Wykonawcą. Będzie on miał na wykonanie tego zadania 22 miesiące ( do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych - do czasu projektowania wlicza się okresy zimowe).

Ponadto, zgodnie z aneksem do umowy na roboty, podpisanym w dniu 07.04.2017, miejscowość Markowice ma zostać skomunikowana z obwodnicą w ramach robót uzupełniających. Czas na zrealizowanie tego zadania to 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego).

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowę odcinka obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa GP) długość Etap I;
 • budowę węzłów drogowych: Latkowo, Jacewo i Tupadły;
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą;
 • budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy);
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów i mostów;
 • budowę przejść dla zwierząt małych;
 • budowę ogrodzeń ochronnych i naprowadzających;
 • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w zakresie drenażu, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepompowni;
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
 • oznakowanie kierunkowe dla obwodnicy Inowrocławia i oznakowanie kierunkowe na terenie miasta Inowrocławia;
 • remont inowrocławskich ulic: Staszica, Dworcowej i Toruńskiej.

 
Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji:
http://obwodnicainowroclawia.pl/


Źródło: GDDKiA
Rys.: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij