W dniach 29 i 30 czerwca 2017r. odbyła się tradycyjnie w Zielonej Górze kolejna XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”

W dniach 29 i 30 czerwca 2017r. odbyła się tradycyjnie w Zielonej Górze kolejna XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone” pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, Prezydenta miasta Zielona Góra – mgr inż. Janusza Kubickiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego i Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego.

W ramach konferencji zostały wygłoszone trzy referaty problemowe:

„Konstrukcje zespolone w budynkach wysokich” przez prof. Ryszarda Kowalczyka,

„Stropy zespolone stalowo-betonowe” przez prof. Leopolda Sokoła i

„Konstrukcje powłokowo-gruntowe” przez prof. Czesława Machelskiego.

Natomiast 39 referatów naukowych, w tym 12 zagranicznych, zostało wygłoszonych w sześciu sesjach tematycznych: teoria, badania doświadczalne i wzmocnienie, nowe technologie, analizy numeryczne, projektowanie i diagnostyka oraz problemy rekonstrukcji i współpracy konstrukcji z podłożem. Ostatnia sesja była prowadzona w j. angielskim.
W ramach konferencji odbyła się także sesja wyjazdowa, której celem było zwiedzenie sprężonego mostu drogowego przez Odrę, wykonanego metodą nawisową, będącego w ostatnim stadium budowy oraz eksploatowanego już przejścia dla zwierząt o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Zwiedziliśmy również skansen etnograficzny w Ochli k. Zielonej Góry, z pięknym występem zespołu regionalnego „Górali Czadeckich”.
W przeddzień otwarcia konferencji odbyły się warsztaty poświęcone projektowaniu stropów zespolonych stalowo-betonowych. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Leopold Sokół, a zajęcia praktyczne prowadziła dr Anna Palisson-Sokół.
Łącznie w konferencji wzięło udział 80 uczestników, w tym 12 z zagranicy: Ukrainy, Białorusi i Francji. W gronie uczestników, było aż 18 profesorów i doktorów habilitowanych. W warsztatach uczestniczyły 44 osoby, w tym 16 pracowników nauki, 8 projektantów i 20 studentów specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”.

Sesje otwarcia i zamknięcia konferencji prowadzili: przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. W obu sesjach uczestniczył przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – prof. Kazimierz Furtak. W sesji otwarcia wysoko ocenił dotychczasowe konferencje, w których niemal wszystkich aktywnie uczestniczył. Uroczystego otwarcia dokonał prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Wojciech Strzyżewski.

Na zakończenie konferencji nastąpiła zmiana kierownictwa Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, sekretarzem naukowym dr inż. Joanna Kaliszuk, a sekretarzem organizacyjnym dr inż. Paweł Błażejewski. Dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Tadeusz Biliński pozostał jego honorowym przewodniczącym. Podsumowania i uroczystego zamknięcia dokonał prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji „Konstrukcje Zespolone”

prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij