Most przez Nogat – otwarcie nowej przeprawy - Mosty

Inwestycja „Budowa drugiego mostu przez Nogat wraz z dojazdami w Malborku w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55”, została zakończona przekazaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, które odbyło się 31.07.2017 roku

Podczas uroczystości zakończenia budowy mostu Grzegorz Stosik, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, przekazał pozwolenie na użytkowanie mostu na ręce Karola Markowskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku. Na uroczystości obecni także byli Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Początek inwestycji to kwiecień 2015 roku, a jej zasięg to nie tylko budowa drugiego mostu przez Nogat, ale także rozbudowa układu drogowego do dwóch jezdni oraz przebudowa skrzyżowań znajdujących się na odcinku 1,8 km, które wyposażono w nowe sygnalizacje świetlne oraz w system adaptacyjnego sterowania ruchem. Wzdłuż całej inwestycji wybudowano także ciąg pieszo- rowerowy.
Budowa drugiego mostu przez Nogat upłynniła znacznie ruch, który dotychczas odbywał się jedynie jednym mostem. Co więcej, w trakcie inwestycji przeprowadzone zostały badania archeologiczne w okolicach placu Słowiańskiego i alei Rodła, gdzie dokonano odkrycia – znaleziono m.in. fragmenty murów obronnych miasta i późniejszej zabudowy.

Inwestorem budowy, której koszt wyniósł 87,2 zł (łącznie z kosztami prac budowlano montażowych: 77,14 mln zł), była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a projekt został finansowany przez Urząd Miasta w Malborku.

Dane inwestycji:

Projektant: Mosty Katowice.
Wykonawca prac: Strabag.
Nadzór: ZBM Inwestor Zastępczy .

Most

Konstrukcja nośna mostu stanowi pięcioprzęsłowy, ciągły ustrój płytowo-belkowy, całkowita długość obiektu pomiędzy dylatacjami wynosi 178,80 m. Szerokość całkowita 16,80 m, szerokość jezdni w linii krawężników 11,50 m.


Przebudowane skrzyżowania:

  • ul. Tczewska,
  • zjazd publiczny do stacji paliw,
  • ul. Wałowa (DK 55), kierunek na Nowy Dwór Gdański,
  • Pl. Słowiański (DK 55) kierunek na Sztum.

W ramach zadania inwestycyjnego powstały ponadto:

 

  • chodniki w obszarze zwartej zabudowy,
  • ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż całej inwestycji,
  • drogi serwisowe do obsługi terenów przyległych,
  • zatoki autobusowe.

Ponadto, dokonano przebudowy sieci urządzeń infrastruktury technicznej, które kolidowały z rozbudowywana drogą, sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, a także linie energetyczne. Przepusty nad drogą również zostały poddane przebudowie oraz wyposażone w oświetlenie drogowe.

Źródło: GDDKiA

fot. M. Kamiński/ GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij