Główne zalety BIM w międzybranżowych cyfrowych procesach prac dla dróg, kolei, inżynierii wodnej i lotnisk podczas konferencji Year in Infrastructure 2017

SINGAPUR Konferencja Year in Infrastructure 2017 Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowego oprogramowania wspierającego rozwójinfrastruktury, ogłosił sfinalizowanie swojego portfela aplikacji CONNECT Edition do modelowania, analiz, wsparcia budowy i do modelowania wydajności majątku trwałego w infrastrukturze. Kompleksowe środowisko modelowania CONNECT Edition obsługuje dostosowane cyfrowe procesy prac w aplikacjach dla wszystkich branż realizujących projekt i bezpośrednio stawia czoła wyzwaniom stanowionym przez najbardziej wymagające projekty infrastrukturalne.

Podczas konferencji Year in Infrastructure 2017firmy Bentley, która w tym roku odbyła się w Singapurze, prezentacja na temat produktów firmy Bentley obejmowała cyfrowe procesy prac dla cyfrowych miast umożliwiane przez pełen portfel aplikacji CONNECT Edition. Zaprezentowane zostały cztery międzybranżowe rozwiązania obejmujące projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury drogowej, kolejowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz lotniskowej. Te szkice projektów ukazały przecinanie się i współzależność aplikacji do budownictwa lądowego, aplikacji do linii przesyłowych, budynków i instalacji przemysłowych oraz współpracę w obrębie międzybranżowych zespołów opartą na cyfrowych procesach prac umożliwioną przez portfel aplikacji CONNECT Edition, które pozwalają zrealizować złożone i wieloaspektowe projekty.

Drogi

Dustin Parkman, wiceprezes ds. budownictwa lądowego i modelowania rzeczywistości, zaprezentował cyfrowe procesy prac CONNECT Edition dla projektu drogowego, od jego koncepcji do budowy. Rozpoczął od wprowadzenia gotowego kontekstu cyfrowego prac inżynierskich w OpenRoads ConceptStation, zaczynając od wysoce dokładnych siatek rzeczywistych zasadniczej mapy terenu przygotowanych przy użyciu ContextCapture i przesyłanego strumieniowo do aplikacji za pomocąContextShare. Następnie wprowadził ortofotografie, cyfrowe modele powierzchni i chmury punktów, które były używane w połączeniu ze szczegółowymi danymi z pomiarów. Następnie szybko stworzył projekt koncepcyjny i interaktywnie oszacował jego koszty w obrębie tego kontekstu. Następnie, przechodząc do OpenRoads Designerw celu wykonania szczegółowego projektu, uwzględnił kontekst cyfrowy i geometrię z projektu koncepcyjnego wraz z mostem zaprojektowanym w OpenBridge ModelerCONNECT Edition i z danymi geotechnicznymi dla podłoża wzdłuż fundamentów i filarów mostu. Następnie był w stanie przeanalizować konkretne segmenty mostu, dopilnowując ich formy, funkcji i integralności strukturalnej w miarę projektowania dróg i innych konstrukcji. Parkman następnie zademonstrował cyfrowy proces prac dla konstrukcji za pomocą połączenia ProjectWise CONNECT Edition i usług w chmurze Topcon Magnet Enterprise, pokazując, w jaki sposób projekt wykonany w OpenRoads kieruje autonomiczną maszyną do wykonywania nawierzchni. Zakończył prezentację, pokazując drony Topcon rejestrujące obraz ukończonej autostrady i przekazujące te dane za pośrednictwem Topcon MAGNET Enterprise do usługi przetwarzania ContextCapture Cloud w celu stworzenia powykonawczej siatki rzeczywistej do użytku w nowych procesach prac zarządzania siecią drogową, konserwacji i kontroli AssetWise.

Kolej

Jeremy Shaffer, wiceprezes ds. rozwiązań dla kolei, zapowiedział nowe rozwiązanie OpenRail firmy Bentley, które pozwala realizować projekt kolejowy od etapu planowania aż po eksploatację. Podkreślił on znaczenie progresywnego pilnowania wymagań operacyjnych na początku projektu i znaczenie projektowania systemów jako ram dla cyfrowych procesów prac dla realizacji projektów złożonych systemów kolejowych. Shaffer zaczął od projektu koncepcyjnego, wprowadzając kontekst cyfrowy stworzony za pomocą ContextCapture do OpenRail ConceptStationi wykorzystując komponenty cyfrowe z Components Centerdo interaktywnego zaprojektowania odcinka toru. Następnie wykorzystał on AECOsim Station Designer do zaprojektowania złożonej, wieloaspektowej stacji kolejowej. Stacja była płynnie skoordynowana ze szczegółowym projektem budowlanym, stworzonym w OpenRail Designer, w celu zapewnienia widoku ogólnego planu i optymalnego połączenia formy i funkcjonalności. Zmiany peronów, obiektów i dróg oraz parkingów były wykonywane równolegle z projektowaniem mostu, tunelu, torów, linii elektrycznych i sygnalizacji przy wykorzystaniu kompleksowego środowiska modelowania CONNECT Edition w celu zapewnienia realizacji w pełni funkcjonalnej stacji. Następnie Shaeffer przedstawił Navigator Web, najpierw badając w przeglądarce o zerowym zużyciu zasobów duży model 3D zaprojektowanej stacji i torów na potrzeby przeglądu projektu i budowy, a następnie interaktywnie badając model 3D na potrzeby kontroli operacyjnej. Zakończył prezentację, recenzując nową usługę w chmurze ConstructSimCompletionsprzeznaczoną do oddania do eksploatacji i przekazania mechanicznego, podkreślając znaczenie dostarczania cyfrowych modeli inżynierskich i kontekstu cyfrowego linii kolejowej do użytku operacyjnego w AssetWise.

Wodociągi i kanalizacja

Robert Mankowski, wiceprezes ds. wydajności majątku trwałego, rozpoczął swoją sesję od użycia edycji CONNECT aplikacji WaterGEMSi SewerGEMSdo symulowania zachowania sieci dystrybucji wody i systemu kanalizacyjnego w celu pokazania, w jaki sposób inżynierowie mogą szybko ocenić tysiące planowanych scenariuszy do ustalenia optymalnych usprawnień mających spełnić przyszłe potrzeby miasta. Następnie, skupiając się na zakładach uzdatniania, pan Mankowski przedstawił OpenPlant ModelerCONNECT Edition, który wykorzystuje komponenty cyfrowez Components Center w wielobranżowych cyfrowych procesach prac i wykorzystał Navigator Webdo interaktywnego wysyłania zapytań do dużego i złożonego modelu 3D OpenPlantprzy użyciu jedynie przeglądarki internetowej. Następnie zaprezentował nowe możliwości AssetWise stworzone specjalnie dla operatorów wodociągów i kanalizacji w celu rejestrowania działań lub interwencji dotyczących majątku trwałego, w tym pomiarów stanu monitoringu, przepełnień ścieków sanitarnych, czyszczenia rur i innych. Właściciele mogą wykorzystywać te dane wraz z analizami przestrzennymi i analizami sieci do podejmowania decyzji uzasadnionych analizami i danymi w celu osiągnięcia bardziej celowych i zoptymalizowanych wydatków OPEX i CAPEX. Ogłosił on również, że AssetWisewykorzystuje obecnie usługi uczenia maszynowego Microsoft Azure w celu pomocy użytkownikom w ustaleniu struktury ich danych, identyfikacji nieprawidłowych zachowań i przewidywania przyszłych wyników w oparciu o wcześniejszą wydajność. Na koniec pokazał on, w jaki sposób dane z czujników otrzymywane w czasie rzeczywistym w połączeniu z symulowanymi modelami pomogą operatorom przewidywać przyszłe zachowanie systemu w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i redukcji kosztów.

Lotniska

Prezentacja na temat lotnisk została przeprowadzona przez Andy'ego Smitha, dyrektora ds. zarządzania produktami i modelowania projektowego. Smith wyjaśnił, w jaki sposób wielobranżowe cyfrowe obiegi prac CONNECT Edition idealnie pasują do rozwiązywania kwestii zagospodarowania terenu, planowania lotniska, projektowania terminalu i wsparcia eksploatacji obiektu. Smith rozpoczął prezentację od przywołania gotowego do prac inżynierskich kontekstu cyfrowego istniejącego placu budowy i warunków budowlanych przy użyciu ContextCapture. Stworzył główny plan i plan zagospodarowania terenu dla lotniska, demonstrując zdolność łączenia danych GIS i BIM przez Bentley Map CONNECT Edition. Następnie wykorzystał OpenRoads Designerdo szczegółowego zaprojektowania pasów startowych i systemu zarządzania wodą opadową. Przechodząc do samego terminalu, wykorzystał on narzędzie GenerativeComponents AECOsim Building Designer CONNECT Edition do zbadania innowacyjnych i unikalnych form budynków, a następnie fizycznie modelował i analizował wybraną konstrukcję przy użyciu STAADCONNECT Edition. Przegląd projektu został wykonany przy użyciu Navigator Web, przy czym Smith interaktywnie badał duże, złożone modele w przeglądarce. Następnie ostateczny projekt został ożywiony przy zachowaniu realizmu przy użyciu AECOsim Building Designeri obecnie posiadanej przez to narzędzie funkcji LumenRT.

Bhupinder Singh, dyrektor ds. produktów w spółce Bentley Systems, powiedział: „Cyfryzacjajest realizowana przez dostosowane międzybranżowe cyfrowe procesy prac. Złożone projekty, takie jak lotniska czy linie kolejowe, wymagają szczegółowej koordynacji, w szczególności między infrastrukturą pozioma i pionową. Na przykład dostosowanie toru ma bezpośrednie przełożenie na projekt i konstrukcję stacji kolejowej. Aplikacje w wersji CONNECT Edition spełniają te wymagania, jak wykazaliśmy w dzisiejszych prezentacjach.”

Przy ulepszaniu aplikacji z wersji V8i do wersji CONNECT Edition użytkowników nie czeka zmianaformatów plików. Co więcej, aplikacje w wersji CONNECT Edition są aktualizowane automatycznie, ulepszenia narzędzi BIM są ciągłe i nigdy nie zakłócają pracy.

- Jesteśmy podekscytowani, że oferujemy obecnie pełen portfel aplikacji CONNECT Edition i zapewniamy połączone środowisko danych skalowalne dla nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Przyjmując CONNECT Edition już teraz, użytkownicy mogą niezwłocznie wykorzystać kontekst cyfrowy, komponenty cyfrowe i cyfrowe procesy prac w trakcie całego cyklu życia infrastruktury w celu terminowego realizowania projektów i zapewnienia lepiej działającego majątku trwałego - powiedział pan Singh.

Aktualizacja polityki wsparcia technicznego dla aplikacji firmy Bentley

Z uwagi na zaplanowaną dostępność pełnego portfela aplikacji CONNECT Edition, wsparcie techniczne firmy Bentley dla wersji aplikacji starszych niż V8i dobiegnie końca z dniem 1 stycznia 2019 roku. Generacja aplikacji V8i została wprowadzona w 2008 roku.

Zapewnia się użytkowników, że wsparcie techniczne firmy Bentley Systems oraz obsługa ProjectWise edycji V8i będą trwać do 1 stycznia 2021 roku.

O Bentley Systems

Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację infrastruktury. Użytkownicy rozwiązań firmy Bentley mogą korzystać z mobilności informacji w wielu dziedzinach i w całym cyklu eksploatacji infrastruktury, by zwiększyć efektywność projektów i aktywów. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikację MicroStationdo projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWisedo współpracy w ramach zintegrowanych projektóworaz usługi operacyjne AssetWisedo eksploatacji zasobów infrastrukturalnychi uzupełniane są przez usługi zarządzane oferowane za pośrednictwem dostosowanych Planów Sukcesów.

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2011 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

O konferencji Year in Infrastructure 2017

Konferencja Year in Infrastructure 2017 firmy Bentley to globalne spotkanie czołowych ekspertów z dziedziny projektowania, realizacji i eksploatacji projektów infrastrukturalnych z całego świata. Podczas konferencji odbywa się seria forów, prezentacji, pokazów technologii i interaktywnych warsztatów, dzięki którym można poznać zagadnienia na styku technologii i biznesu oraz dowiedzieć się, jak kształtują one przyszłość realizacji projektów infrastrukturalnych i wydajności majątku trwałego. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem www.bentley.com/yii2017.

Konferencja Year in Infrastructure 2018odbędzie się w Londynie w dniach 16-18 października.

źródło: informacje prasowe Bentley Systems


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij