27-29 listopada 2017 roku we Wrocławiu odbyła się 13. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe – hasłem przewodnim spotkania były „Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”.

Seminarium poprzedzały jednodniowe warsztaty dotyczące zagadnień systemów sprężania i podwieszania konstrukcji. Podczas sesji otwarcia miało miejsce również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach IX edycji Konkursu Mostowego magazynu „Mosty”.

Organizatorami Seminarium są Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne spotkanie rozpoczęła sesja otwarcia z uroczystym powitaniem wszystkich uczestników przez prof. Jana Biliszczuka oraz referatem wspominającym sylwetkę znanego polskiego inżyniera Feliksa Pancera. Podczas sesji nastąpiło również rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa.

Refleksja nad przemianami w inżynierii mostowej

Konferencję podzielono na siedem sesji tematycznych, które pozwalały prelegentom zabrać głos w ważnych sprawach oraz zachęcić wszystkich uczestników do dyskusji. Pierwszą sesję poprzedziła sesja specjalna, prezentująca „Doświadczenia Budimex BTProjekt w realizacjach inwestycji w systemie projektuj i buduj”, podczas której pracownicy firmy Budimex odwoływali się do swoich doświadczeń przy realizowaniu konkretnych zadań i analizowali pojawiające się przy nich problemy, dotyczące m.in. rzeczywistych przemieszczeń budowanego ustroju mostu extradosed (Jakub Jarosz), momentów wzbudzonych w konstrukcjach sprężonych (Marek Hanaczowski) i technologii gruntu zbrojonego w kształtowaniu konstrukcji przyczółków (Przemysław Łysiak, Anna Skłodowska). Gośćmi honorowymi podczas tej sesji byli przedstawiciele z Hiszpanii, którzy wygłosili referat m.in. o metodzie nasuwania podłużnego wiaduktu z podwójnym zakrzywieniem na drodze ekspresowej San Julian Variant w Hiszpanii (Carlos J. Bajo Pavía, Marta Perez Escacho, Juan Sevillano Gacho).

Referaty w sesji I oscylowały wokół problemów normalizacji. Poruszono na niej tematy dotyczące m.in. stanu normalizacji projektowej w budownictwie (Henryk Zobel), Eurokodów w teorii i praktyce (Wojciech Lorenc), zmian w zaleceniach jakościowych połączeń spawanych w mostach stalowych (Janusz Hołowaty, Bernard Wichtowski).

Sesję II poświęcono fundamentom mostów i podczas niej zaprezentowano technologię CFA w budownictwie mostowym (Dariusz Sobala), rozmawiano o konsekwencjach kolejności robót podczas dojazdów do konstrukcji mostowych (Jarosław Rybak, Marian Drusa) oraz o próbnym obciążeniu kolumn DSM, będących wzmocnieniem podłoża pod obiektami mostowymi (Piotr Kanty, Natalia Pasierb).

Podczas sesji III i IV wypowiedzi skupiały się na analizach teoretycznych i badaniach, a dotyczyły m.in. technologii budowy obiektów z blach falistych o różnych rozpiętościach (Piotr Tomala, Barbara Bednarek, Maciej Węgrzynowski), badań odbiorowych obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości (Mikołaj Miśkiewicz, Bartosz Sobczyk, Łukasz Pyrzowski, Jacek Chróścielewski, Krzysztof Wilde) i systemu monitorowania łukowego wiaduktu kolejowego na linii wysokiej prędkości (Piotr Olaszek, Andrzej Świercz, Damian Sala, Marek Kokot). Przedstawiono także wybrane problemy przewidywania odpowiedzi dynamicznej konstrukcji mostowych (Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Bińczyk, Przemysław Kalitowski), analizowano przykłady sił wewnętrznych i naprężeń normalnych w cięgnach extradosed (Piotr Supeł, Wojciech Trochymiak) oraz dyskutowano o statycznej analizie kładki dla pieszych typu Helix (Michał Gałuszka, Henryk Ciurej, Michał Betlej).

Na sesji V i VI rozmawiano o rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektów mostowych, w tym przede wszystkim o współczesnych konstrukcjach podwieszonych. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. wpływu podatności łożysk na wartości reakcji w płytowych wiaduktach drogowych (Wojciech Trochymiak, Radosław Oleszek) i rozwiązań technologicznych stosowanych podczas budowy mostu o rozpiętości przęsła powyżej 50 m z dźwigarów walcowanych (Maciej Kożuch, Wojciech Lorenc, Józef Rabiega, Wojciech Ochojski). Analizowano również konstrukcję i technologię niekonwencjonalnej kładki przez San w Przemyślu (Tomasz Siwowski, Artur Wysocki) oraz obiektów mostowych obwodnicy Ostródy (Paweł Zawiła, Mariusz Kaczyński, Robert Mociun).

Sesja VII, ostatnia, poświęcona była w całości badaniom oraz technologii BIM. Podczas tej sesji do dyskusji prowokowały referaty dotyczące wykorzystania technologii BIM w projektowaniu obiektów mostowych (Magdalena Sypek, Sławomir Woźniak, Rafał Krzymowski) oraz przemian w zarządzaniu obiektami mostowymi (Jan Bień).

Zapraszamy za rok!

Wrocławskie Dni Mostowe są niewątpliwie ważnym wydarzeniem w kalendarzu mostowców i świetną okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i podjęcia dyskusji na tematy istotne zarówno dla przedstawicieli ośrodków naukowych, jak również firm zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych. Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się 29-30 listopada 2018 roku pod hasłem „Mosty hybrydowe” już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Seminarium oraz wysyłania zgłoszeń do Konkursu Mostowego, który w 2018 roku będzie świętował swoją okrągłą, X rocznicę! Do zobaczenia we Wrocławiu!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij