7-8 grudnia 2017 r. w Łańcucie odbyło się Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne. Rozmowy oscylowały wokół zagadnień zarządzania infrastrukturą drogową, w tym poruszano także problemy zarządzania mostami.

Organizatorami wydarzenia były Zakład Drog i Mostow Politechniki Rzeszowskiej oraz Grupa HELLER, a patronat nad nim objął Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad oraz Polski Kongres Drogowy.

Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje tematyczne, a każdą z nich zamykała dyskusja uczestnikow. Podczas sesji głownej omawiano strategiczne problemy zarządzania infrastrukturą drogową – w tej części spotkania głos zabrał m.in. Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Drog Krajowych, który otworzył sesję referatem na temat innowacji w zarządzaniu. Sławomir Heller, przedstawiciel Grupy HELLER, w swoim wystąpieniu podkreślał rolę Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju metod Road Asset Management. Z kolei Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Drog Wojewodzkich w Katowicach, przedstawił wyzwania pojawiające się w procesie zarządzania drogami samorządowymi.

Swoje referaty przedstawili rownież: Marcin Nowacki, zastępca dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji z warszawskiego oddziału GDDKiA, oraz prof. Marek Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej. Atrakcją dla uczestnikow spotkania było zwiedzanie Muzeum – Zamku w Łańcucie, ktore poprzedzało drugą sesję zatytułowaną „Wybrane aspekty zarządzania drogami”. W tej części spotkania Karol Markowski, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami z gdańskiego oddziału GDDKiA, przedstawił sposoby utrzymania standardow w rożnych odmianach jako etap dążenia do kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową. W swojej prezentacji podkreślał rownież znaczenie Komitetu Technicznego ds. Asset Management, działającego przy Polskim Kongresie Drogowym. W tej sesji swoje prezentacje wygłosili rownież: prof. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej, omawiając zarządzanie ryzykiem w infrastrukturze drogowej, w tym m.in. możliwości zastosowania koncepcji trzech zer do kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz Tomasz Wojsz – prezes Zarządu Heller Consult, ktory podkreślał, że dostęp do informacji to bardzo istotny warunek sprawnego zarządzania siecią drog. Bardzo ciekawy referat wygłosił Igor Ruttmar, prezes firmy TPA, przedstawiając rolę „Knowledge Database” w zarządzaniu drogami, a sesję zakończyło wystąpienie dr. Inż. Lesława Bichajły z Politechniki Rzeszowskiej, prezentującego problemy nowoczesnej diagnostyki drog.

Na zakończenie spotkania, podczas trzeciej sesji, omowiono wybrane aspekty zarządzania mostami. W tej części prof. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej przekonywał, dlaczego inżynierom mostowcom potrzebne są umiejętności miękkie, podkreślając znaczenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w gronie specjalistow. Z kolei prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej w swoim wystąpieniu zaznaczał, że istotnym elementem zarządzania mostami jest analiza cyklu życia obiektu, na przykładzie pomostu żelbetowego, stalowego i aluminiowego. Swoje referaty przedstawili także: dr inż. Ewa Michalak z Politechniki Rzeszowskiej, prof. Jan Bień z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń profesjonalistow podczas wspolnych dyskusji oraz omowienia najistotniejszych problemow w kontekście zarządzania drogami i mostami, przy jednoczesnym poszukiwaniu dla nich rozwiązań. Jak co roku, organizatorzy zadbali o bardzo wysoki poziom merytoryczny spotkania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij