W dniach 21 – 23 marca 2018 r w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się Druga Edycja Studenckiej Konferencji Mosty i Tunele. Jej organizatorami było Koło Naukowe Pylon wraz ze wsparciem infraTEAM.

Pomysł na organizację wydarzenia powstał w ogólnopolskim, studenckim środowisku mostowym. Wzorem takich konferencji jak infraMOST w Wiśle, infraBIM w Gliwicach, czy Wrocławskie Dni Mostowe na Politechnice Wrocławskiej przedstawiciele kół naukowych uczelni technicznych z całego kraju podjęli wspólną inicjatywę pod nazwą “Studenckie MiTy”, czyli Konferencja Mosty i Tunele. Tematyka prowadzonych prelekcji opiewa w zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem obiektów mostowych, tuneli oraz konstrukcji geotechnicznych.

Do głównych celów projektu należą prezentacje najciekawszych prac dyplomowych oraz własnych aktywności studenckich, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami zebranymi podczas studiów, zapoznawanie z najnowszym oprogramowaniem CAD, BIM, MES podczas prowadzonych warsztatów, jak również praktyczne zajęcia w terenie podczas odwiedzania ciekawych obiektów inżynierskich.

To wszystko wpływa na podnoszenie kompetencji studentów przy jednoczesnej integracji całego środowiska akademickiego. Ponadto założeniem konferencji jest jej obiegowy charakter, co oznacza, że każdego roku spotkania będą odbywać się w innym mieście na terenie naszego kraju.

Konferencję otworzyli przedstawiciele zarządu Koła Naukowego Pylon – Sandra Bienia oraz Dawid Brzezowski uroczystym powitaniem wygłoszonym gwarą śląską. Następnie swoje przemówienia mieli odpowiednio – Prorektor  ds. Studenckich i Kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Trawiński, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. w Pol. Śl., oraz Opiekun Koła Naukowego Pylon dr hab. inż. Marek Salamak, prof. w Pol. Śl.

Po krótkich słowach wstępu wygłoszono dwa referaty: Marek Niełacny (GDDKiA) omówił rolę i znaczenie tunelu drogowego w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S1, z kolei Wacław Szafranek i Andrzej Szalbót (IMB Podbeskidzie) –  przedstawili Prezentację Partnera Tytularnego Konferencji.

Następnie odbyła się część merytoryczna programu, czyli dwie sesje warsztatów, na których poruszono zagadnienia dotyczące programowania BIM w konstrukcjach mostowych na przykładzie Tekla Structures i Trimble Connect (Sławomir Woźniak) oraz nowoczesnego projektowania konstrukcji mostowych (Łukasz Jarno).

Następnym punktem programu, dzięki współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego, była wycieczka regionalna  do Sztolni Królowej Luiza w Zabrzu. Ostatnią atrakcją pierwszego dnia konferencji była wycieczka techniczna do Tunelu w Ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach w ramach współpracy z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach. Przedstawiciele ZDM oprowadzili uczestników po obiekcie, wskazując na aspekty projektowania oraz zarządzania infrastrukturą techniczną tuneli.

Drugi dzień był w całości przeznaczony na prelekcje studenckie oraz firm branżowych wspierających konferencję. Równolegle prowadzony był konkurs  na najlepszy referat. W komisji konkursowej zasiadali: przedstawiciel firmy PERI Polska – mgr inż. Piotr Borucki, przedstawiciele Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Pol. Śl.,  dr inż. Maciej Ochmański, dr inż. Piotr Łaziński, dr inż. Stefan Pradelok, dr inż. Piotr Bętkowski, mgr inż. Marcin Jasiński, mgr inż. Mateusz Smolana, mgr inż. Mateusz Żarski, mgr inż. Piotr Klikowicz oraz mgr inż. Grzegorz Poprawa.

Dzień trzeci rozpoczęły poranne wycieczki techniczne. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Prelegenci oraz zwycięzcy internetowego konkursu wiedzy o partnerach konferencji mieli okazję odwiedzić most autostradowy MA-532 w ciągu autostrady A1 w Mszanie.

Po obiekcie oprowadzali przedstawiciele GDDKiA – Marek Niełacny oraz projektanci obiektu z firmy Inmost w Gliwicach – Magdalena Lubecka oraz Damian Zienć.

Drugą atrakcją była wycieczka techniczna do Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach. Uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice.

Po wycieczkach technicznych odbyła się ostatnia część obrad, podczas których wygłoszono 5 prezentacji w dwóch sesjach.

Na zakończenie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat studencki. Nagrody wręczył Prezes Firmy IMB Podbeskidzie – Roman Rogowski.

- I miejsce - Michał Gałuszka (AGH) - Modelowanie procesu nasuwania podłużnego mostu sprężonego,

- II miejsce - Małgorzata Jończyk (AGH) - Nowoczesne podejście do projektowania tuneli,

- III miejsce - Tomasz Topolewicz (PG) - Analiza dynamiczna kładek dla pieszych na przykładzie kładki na Ołowiankę w Gdańsku.

Źródło: Sprawozdanie II Studenckiej Konferencji Mosty i Tunele - Koło Naukowe Pylon, Politechnika Śląska


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij