12-13 kwietnia w Darłówku po raz kolejny odbyło się spotkanie mostowców podczas Nadmorskiego Seminarium Mostowego, organizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Związku Mostowców RP.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: firm projektowych, wykonawczych i produktowych, ośrodków naukowych, reprezentanci administracji publicznej oraz członkowie ZMRP. Tematyka konferencji oscylowała wokół zagadnień z zakresu: projektowania, budowy, remontowania i utrzymania obiektów mostowych. Seminarium podzielono na pięć sesji tematycznych.

W pierwszym dniu poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem prętów kompozytowych w budownictwie mostowym, o których w swoich referatach opowiadały mgr inż. Agnieszka Wiater oraz mgr inż. Maria Łaniecka. Z kolei mgr inż. Paul Semrau przedstawił możliwości stosowania czujników wbudowanych w wyposażenie mostów, które pozwalają na monitoring obiektów podczas przejazdu pojazdów ponadgabarytowych. Burzliwe dyskusje pojawiły się po wystąpieniu prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, który podkreślił bardzo ważny pro-blem pojawiający się przy realizacji obiektów mostowych – korozję kabli sprężających. Uczestnicy konferencji wymieniali poglądy na temat przyczyn tego problemu oraz sposobów jego zapobiegania. W temacie antykorozji wypowiadali się również mgr inż. Łukasz Augustyński, odnoszący się do braków w specyfikacjach inwestorów, oraz mgr inż. Michał Jaczewski, który zaprezentował rozwiązania z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych w budownictwie drogowym. Trzecią sesję poświęcono relacjom z realizacji obiektów mostowych. Uczestnicy mogli wysłuchać, z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się wykonawcy takich obiektów jak M-78 w ciągu drogi ekspresowej S6 (mgr inż. Grzegorz Kozłowski) czy estakada E-2 w ciągu obwodnicy Wałcza (mgr inż. Agnieszka Strach).

Drugi dzień seminarium poświęcono katastrofom i awariom podczas budowy lub użytkowania obiektów mostowych. Sesję otworzył mgr inż. Bolesław Balcerek referatem na temat katastrof obiektów mostowych, a mgr inż. Michał Delmaczyński omówił awarie podczas budowy kładki nad stawem w parku miejskim w Barcinie. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz rozbiórki i budowy mostu cłowego w Szczecinie. Podczas seminarium nie zabrakło również wystąpień dotyczących barier na obiektach inżynierskich, o których mówili mgr inż. Jacek Pasikowski oraz mgr inż. Jerzy Szerszoń.

Tematów do dyskusji było bardzo dużo, uczestnicy chętnie komentowali referaty i zadawali pytania prelegentom. Wymiana doświadczeń ze swojej codziennej pracy podczas obrad oraz uroczyste spotkanie wieczorne pozwoliły nawiązać i umocnić wiele kontaktów towarzyskich i biznesowych. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie spotkać się za rok w jeszcze liczniejszym gronie. Do zobaczenia!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij