21-23.03.2018 r. odbyło się XXXVIII Seminarium pt. „Asfalty w budownictwie drogowym – ekonomia, ekologia, innowacje” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister infrastruktury oraz Generalny Dyrektor DrógKrajowych i Autostrad.

Trzydniowe Seminarium zostało podzielone na cztery sesje tematyczne ,w trakcie których uznani specjaliści z dziedziny drogownictwa podzielili się wiedzą i doświadczeniem z możliwości stosowania asfaltów w budownictwie drogowym. Wygłoszono piętnaście referatów dotyczących najnowszych osiągnięć i ich zastosowania w praktyce.

Tradycyjnie spotkanie zainaugurował Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Przywitał on zebranych i przekazał głos Barbarze Dzieciuchowicz (Prezes OiGD), która rozpoczęła pierwszą sesję dedykowaną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz administracji drogowej. Na pytania z sali podczas dyskusji odpowiadała pani dyrektor Iwona Stępień-Kotlarek..

Drugą sesję omawiającą tematykę technologii i ekologii rozpoczął mgr inż. Bogdan Bogdański (GDDKiA Oddział Poznań), omawiając sposoby zabezpieczenia warstw AC WMS przed spękaniami termicznymi. Zagadnienie technologii WMA omówił również prof. dr hab. inż. Marek Iwański (Politechnika Świętokrzyska), wspominając o wpływie procesu starzenia na właściwości lepkosprężyste wybranych asfaltów. Następnie o doborze lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni dróg krajowychi samorządowych opowiedział prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska). O wpływie właściwości lepiszczy modyfikowanych na wybrane parametry techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych wypowiedział się dr Andrzej Plewa (Politechnika Białostocka), natomiast dr Wojciech Bańkowski (IBDiM) podjął temat oceny właściwości funkcjonalnych betonów asfaltowych.

Trzecią sesję, poświęconą emulsji asfaltowych, rozpoczęło wystąpienie Philippe’a Chiffleta (Colas, Francja), w którym podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z technologią recyklingu na zimno z dodatkiem emulsji asfaltowych. Podczas czwartej sesji uczestnicy seminarium mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu innowacji. W kwestii najnowszych metod badań właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych głos zabrał prof. Adam Zofka (IBDiM), a mgr inż. Maciej Maliszewski (IBDiM) wypowiedział się na temat koncepcji zastosowania technologii ogrzewania mikrofalowego przy budowie i naprawie nawierzchni asfaltowych. Podczas seminarium nie obyło się bez referató wstworzonych przez reprezentantów firm ściśle związanych z produkcją asfaltu, m.in.: Bitunova, Eurovia, Compono It, Lotos Asfat czy Ditecpesa/Ferrovial.

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych swoimi seminariami udowadnia, że tworzy niepowtarzalną platformę spotkań i wymiany doświadczeń ekspertów specjalizujących się w dziedzinie wykorzystywania asfaltu w budownictwie drogowym.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij