18-20 kwietnia w Krakowie odbyła się III edycja Konferencji Naukowo-Technicznej KONSTRUKCJE SPRĘŻONE.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dzień poprzedzający Konferencję został poświęcony warsztatom, które propagowały praktyczną wiedzę w zakresie: modelowania, projektowania oraz wykonywania konstrukcji sprężonych.

Konferencję zapoczątkował referat kluczowy, przygotowany i wygłoszony przez mgr. inż. Jana Piekarskiego na temat elektrycznych izolowanych cięgien sprężających – najbardziej zaawansowanej technologii zabezpieczania przed korozją. Początek Konferencji uświetniła uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Andrzej Serugi. Laudację na tę okoliczność, podczas której uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z wybitnymi osiągnięciami Jubilata, wygłosiła dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL. Po licznych podziękowaniach i miłych słowach kierowanych w stronę profesora. Jubilat wygłosił wykład pt. „Zależność naprężenie przyczepności –poślizg betonu do zbrojenia w elementach strunobetonowych z betonów wysokowartościowych”. Kolejne referaty wygłaszane już były w tematycznych sesjach. Z uwagi na profil czasopisma w niniejszym tekście skupimy się na szerszym zaprezentowaniu sesji związanych ze sprężaniem konstrukcji mostowych.

Sesję I Konferencji poświęcono strunobetonowym płytom kanałowym. Dzień pierwszy zakończyły dwie równoległe sesje – jedna poświęcona kablobetonowi, a druga – mostom. Sesję mostową prowadzili prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski oraz dr hab. inż. Czesław Machelski, prof. PWr. W trakcie obrad słuchacze zapoznali się z czterema interesującymi referatami dotyczącymi betonowych przęseł mostowych o częściowym sprężeniu (mgr inż. Radosław Oleszek, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski), korzyści z zastosowania nowoczesnych rozwiązań systemów podwieszania w ramach optymalizacji projektowania obiektów podwieszanych (mgr inż. Jacek Sowa), kosztów sprężenia centrycznego jako elementu wyboru technologii wykonania przęseł obiektów mostowych (mgr inż. Artur Jan Kubat, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski), a także projektowania kabli sprężających w konstrukcjach mostowych realizowanych metodą nasuwania podłużnego (mgr inż. Paweł Surman).

Dzień drugi Konferencji upłynął pod znakiem czterech sesji, każda z nich odbywała się w dwóch równoległych salach: sesja III i IV – „CFRP” oraz „Mosty”, sesja V i VI – „Kablobeton” oraz „Strunobeton”. Sesje mostowe ponownie zgromadziły na sali wielu zainteresowanych prezentowaną tematyką referatów. Podczas jednej z nich omówiono specyfikę kablobetonowych, dwuprzęsłowych drogowych obiektów mostowych (mgr inż. Przemysław Mossakowski, dr hab. inż. Wojciech Trochymiak), analizę zmienności sił i naprężeń normalnych w cięgnach extradosed motu MS-3B na obwodnicy Ostródy (mgr inż. Tadeusz Stefanowski, mgr inż. Piotr Supeł, dr hab. inż. Wojciech Trochymiak), parametry dynamiczne kładek dla pieszych o konstrukcji wstęgowej oraz wybrane zagadnienia drgań cięgien podwieszających w podwieszonych obiektach mostowych (oba referaty autorstwa dr. inż. Marka Pańtaka i dr. inż. Bogusława Jarka). Podczas ostatniej z sesji mostowych uczestnicy wysłuchali referatów dotyczących konstrukcji mostu w skosie, sprężonej w dwóch kierunkach i wzmocnionej łukiem (dr inż. Magda Lubecka, mgr inż. Piotr Gosławski), przykładów naprawy uszkodzonych bloków kotwiących kabli sprężających (mgr inż. Damian Zienć, mgr inż. Piotr Gosławski, inż. Michał Gałuszka), wtórnego sprężenia przęsła mostu z belek prefabrykowanych z powodu nadmiernego ugięcia oraz efektów obciążeń stałych w mostach budowanych metodą nawisową (oba referaty autorstwa dr. hab. inż. Czesława Machelskiego, prof. PWr).

Organizatorzy Konferencji podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie forum dla wymiany informacji o dokonaniach, osiąganych wynikach, napotykanych problemach i ich rozwiązaniach. Cel ten na pewno został zrealizowany, co potwierdzały prowadzone ożywione dyskusje podczas wszystkich sesji merytorycznych i w kuluarach.

Poza obradami w trakcie sesji organizatorzy Konferencji zadbali o wrażenia artystyczne uczestników – koncerty uświetniły interesujące spotkania wieczorne. Magazyn „Mosty” tradycyjnie pełnił funkcję patrona medialnego Konferencji.

 

fot. P. Bukowski


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij