12-13 czerwca w Rosnówku k. Poznania odbyła się już XXVIII edycja Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP.

Konferencja w Rosnówku, jak co roku, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mostowców – w czerwcu spotkali się w gronie 150 osób, by wysłuchać przygotowanych referatów i wziąć udział w dyskusjach i spotkaniach towarzyskich. Seminarium podzielono na pięć sesji. Podczas sesji pierwszej słuchacze zapoznali się m.in. z problemem korozji stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych (referat Arkadiusza Madaja oraz Katarzyny Mossor), metodą porównywania parami i jej potencjalnymi zastosowaniami w mostownictwie (Karol Bucholc, Wojciech Trochymiak) czy też problemem wpływu objętości betonu na zużycie stali sprężającej dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego (Radosław Oleszek, Anna Barszczewska, Rafał Kuśmierz). W sesji drugiej ocenie poddano m.in. skutki pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego (Lech Apanas, Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski) oraz opisano projekt remontu Mostu Tumskiego przez Odrę we Wrocławiu (Józef Rabiega, Tomasz Raif, Piotr Werner, Ryszard Wodyński). Popołudniowa sesja trzecia charakteryzowała się inną formułą niż sesje, do których przyzwyczaili nas organizatorzy. Miała on bowiem formę warsztatów szkoleniowych dotyczących zrównoważonego projektowania mostów zespolonych (projekt waloryzacyjny SBRI+). Podczas warsztatów uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali prelegentów – Wojciecha Lorenca, Macieja Kożucha, Macieja Klósaka oraz Jacka Tasarka – którzy omówili problematykę nośności sprężystej i granicznej stalowego łącznika MCL w belkach zespolonych oraz mechanizmy zniszczenia i podstawy wymiarowania połączenia ścinanego typu composite dowels, jak również zaprezentowali założenia projektu SBRI. Referaty wywołały ciekawą dyskusję, wzbudzając zainteresowanie wśród uczestników.

Drugiego dnia konferencji, podczas sesji czwartej, uczestnicy zapoznali się m.in. z możliwościami zastosowania konstrukcji kompozytowych do modernizacji obiektów mostowych (Tomasz Siwowski, Damian Kalejta Mateusz Rajchel) czy też z problematyką obciążeń wyjątkowych prefabrykowanych obiektów żelbetowych w praktyce (Marcin Graczyk, Piotr Tomala). Seminarium zakończyła sesja piąta, podczas której poruszono m.in. temat zabezpieczenia ognioochronnego tuneli drogowych wykonanych z głęboko profilowanych blach korugowanych (Karol Bzdawka, Jacek Ćwikliński) czy też problem projektowania mostów na obciążenia wg klas MLC (Grzegorz Ratajczak).

Seminarium w Rosnówku jest już stałym wydarzeniem w kalendarzu wielu mostowców. Służy nie tylko pogłębieniu obecnej wiedzy, wymianie doświadczeń i poglądów, jak również integracji branży i nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych. Czasopismo „Mosty”, jak co roku, sprawowało patronat medialny nad wydarzeniem.

 

fot. K. Mossor


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij