W tym roku miała miejsce jubileuszowa, X edycja konkursu mostowego im. Maksymiliana Wolffa. Konkurs ten od dekady stanowi wyznacznik kierunku, w jakim podąża polskie mostownictwo.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2009 r. Idea, która przyświecała twórcom, to promowanie polskiej myśli projektowej i nagrodzenie obiektów najbardziej znaczących, wyróżniających się w danym roku. Mosty te często zachwycają formą i wzbogacają krajobraz. Redakcja magazynu „Mosty” postanowiła rozpocząć przeprowadzanie konkursu w odpowiedzi na sugestie z mostowego świata nauki, że należy promować i pokazywać, że mosty to nie tylko nowoczesne wytwory techniki, ale też obiekty estetyczne, upiększające i wzbogacające krajobraz polskich miast.

Prace konkursowe mogą zostać zgłoszone przez inżynierów mostowych, zespoły projektowe, firmy wykonawcze i architektów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu projektów obiektów mostowych.

Przyznana nagroda jest dla laureata wyrazem uznania za innowacyjność. W jury oceniającym prace konkursowe zasiadają uznani w branży mostowej eksperci i autorytety. Wśród nich można wymienić np.: prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagę, prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka, dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. PP, dr. hab. inż. Janusza Szelkę, prof. nadzw. WSOWL i UZ, prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego. Taki skład jury gwarantuje, że zdobyta nagroda ma dużą wartość, a prace oceniane są wnikliwie i sumiennie. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbywa się co roku podczas jednego z najważniejszych wydarzeń Jubileuszowa X edycja konkursu im. Maksymiliana Wolffa w branży mostowej – Wrocławskich Dni Mostowych, które w tym roku odbyły się 29-30 listopada.

Jak co roku nagrodzone zostały mosty w czterech kategoriach – projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (o rozpiętości przęsła powyżej 70 m), projekt mostu o rozpiętości przęsła do 70 m, projekt kładki dla pieszych oraz renowacja istniejącego obiektu inżynierskiego.

Najlepszą realizacją projektu mostu o rozpiętości przęsła poniżej 70 m został most drogowy nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu, zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. W uzasadnieniu jury podkreślało spokojną i wyważoną sylwetkę mostu oraz łatwość utrzymania w czasie eksploatacji.

W kategorii realizacja projektu mostu o rozpiętości przęsła powyżej 70 m został nagrodzony most MS-3/B/ DK-16 w ciągu drogi krajowej DK16. Nagrodę otrzymali projektant Tadeusz Stefanowski, a także wykonawca mostu – firma Budimex. Jury nie kryło uznania za rekordową, największą w Europie, rozpiętość przęseł, przy jednoczesnym wrażeniu lekkości, jakie sprawia most. Estetyka obiektu zbudowana jest na udanym kontraście z otoczeniem.

Nagroda za najlepszą kładkę dla pieszych powędrowała do SMP Projektanci za kładkę nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu. Jury podkreślało konstrukcyjną i estetyczną oryginalność obiektu, a także ciekawe architektoniczne rozwiązanie stalowego przekroju skrzynkowego. W kategorii renowacji istniejącego obiektu inżynierskiego nagrodzono pracę Warszawskiego Przedsiębiorstwa MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO SP. K za przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego w Warszawie. Dzięki tej realizacji nastąpiło uporządkowanie komunikacyjne dróg dla pieszych i rowerzystów, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Komisja oceniająca doceniła fakt, że zadanie nie było łatwe – ani funkcjonalnie, ani konstrukcyjnie – i nie należało do rutynowych.

W tym roku jury postanowiło również przyznać specjalne wyróżnienie dla głównego projektanta Tadeusza Stefanowskiego za wiadukt wiadukt WD-9/B na węźle „Ostróda Południe” w ciągu DK-16 nad S-7. Jury podkreślało aspekty techniczne wiaduktu oraz nawiązanie do lokalnych „symboli” poprzez zaprojektowanie pylonu uwypuklającego rękojeść miecza, co stanowi odwołanie do znajdujących się niedaleko pól Grunwaldzkich, oraz połączenie całości z właściwą iluminacją obiektu.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij