29-30 listopada br. miała miejsce XIV edycja Wrocławskich Dni Mostowych. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży mostowej co roku przyciąga coraz więcej gości i prelegentów.

Celem wydarzenia jest wspólna wymiana się doświadczeń i zaprezentowanie innowacyjnych projektów. Tematem przewodnim tegorocznych Dni Mostowych były mosty hybrydowe.

Wrocławskie Dni Mostowe zostały zainicjowane w 2005 r. Co roku do Wrocławia przyjeżdżają przedstawiciele biur projektowych, firm wykonawczych specjalizujących się w budownictwie mostowym, pracownicy naukowi, doktoranci, a także studenci. Seminaria mają charakter naukowo-techniczny i umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami polskiego i światowego mostownictwa. Rozwój budownictwa mostowego w naszym kraju jest w ostatnich latach bardzo zauważalny. Budowane obiekty są doceniane zarówno w Polsce, jak i na świecie. Coraz więcej zwolenników zdobywa również  budownictwo hybrydowe mostów, dlatego organizatorzy postanowili bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Wiele wystąpień podczas konferencji dotyczyło m.in. różnych materiałów, z których buduje się mosty i ich połączeń w jednym obiekcie, np. stal-beton, kompozyty, drewno klejone. Uczestnicy mogli się też zapoznać z mostami o nietypowych układach statycznych, a także dowiedzieć się więcej na temat utrzymania i monitoringu oraz o problemach technologii budowy.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Katedry Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego i Organizacyjnego sprawował prof. Jan Biliszczuk. Dodatkowo seminarium zostało objęte patronatem rektora Politechniki Wrocławskiej − prof. dr. hab. inż. Cezarego Madryasa, przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa − Janusza Szczepańskiego, przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej − dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, dyrektora generalnego Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych − Karola Heidricha, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu − Andrzeja Ptaka, przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN − prof. dr. hab. inż. Anny Halickiej. W dniu poprzedzającym seminaria odbyły się warsztaty dotyczące fundamentowania i technologii podpór. Uczestnicy omawiali m.in. problemy realizacyjne i eksploatacyjne obiektów mostowych, współpracę mostowca z geotechnikiem, problemy geotechniczne na styku obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi, a także rolę niezależnej jednostki naukowo-badawczej w kolejnych fazach inwestycji. Wieczorem nastąpiło uroczyste powitanie uczestników. Następnego dnia rozpoczęły się referaty prelegentów. Podczas całej konferencji można było również obejrzeć prace studentów, które brały udział w Międzynarodowym Studenckim Konkursie Mostów Stalowych. Na początku konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolffa w jubileuszowej, 10. edycji konkursu. Nagrodzone zostały mosty w pięciu kategoriach.

Po wręczeniu nagród Wojciech Radomski rozpoczął sesję referatów. Podczas wystąpienia zaprezentował wiele obiektów, które są rekordowe – np. mające największą rozpiętość przęseł. Autor wskazał kilka kierunków, w których zmierza mostownictwo, m.in. wzrost skali nowych obiektów, zwiększanie długości mostów, stosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz niekonwencjonalnych materiałów, a także zmiany estetyczne w wyglądzie mostów. Kreatywność projektantów wydaje się nie mieć granic, ponieważ niektóre zaprezentowane obiekty zupełnie nie przypominały klasycznych mostów. Referat ten wywołał niemałą dyskusje wśród uczestników. Prof. Madaj zwrócił uwagę, aby nie ekscytować się tworzeniem największych mostów czy największych rozpiętości przęseł, ale zwrócić uwagę na cenę utrzymania tych obiektów. Często jest tak, że znajdą się fundusze na budowę, ale utrzymanie zostaje już po stronie zamawiającego, dlatego właśnie profesor uważa, że podczas tworzenia mostów trzeba zwracać uwagę na ich późniejszy koszt utrzymania. Wśród wygłoszonych referatów znalazł się wykład omawiający mosty kolejowe w Niemczech wygłoszony przez Steffena Marxa. Mosty takie cechują się szczególnie dużymi wymaganiami sztywności, nośności i stabilności przy jednoczesnej trwałości oraz niskim koszcie utrzymania. Projektanci zwracają również uwagę na ich estetykę i dopasowanie do otoczenia. Autor mówił o mostach betonowych, które dominują w Niemczech nad stalowymi, ale sam nie do końca popiera to rozwiązanie. Stwierdził, że podziwia polską myśl i innowacje, i wierzy, że tu może się nauczyć więcej.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna sesja referatów dotycząca mostów zespolonych. Prelegenci omawiali m.in. nowe technologie budowy, innowacje, które pojawiają się w nowo budowanych obiektach, czy problemy korozji. Szczególnie ten ostatni jest istotny, ponieważ korozja powoduje konieczność częstych remontów lub budowy nowych obiektów. Stosowanie nowoczesnych materiałów może znacząco zmniejszyć odsetek uszkodzeń w przyszłości, co zostało omówione w referacie autorstwa Dennisa Rademachera i Wojciecha Ochojskiego.

Kolejna sesja dotyczyła mostów hybrydowych. Prelegenci przedstawili praktyczne przykłady, m.in. most wiszący Yavuz Sultan Selim czy wiadukt kolejowy w Krakowie. Omówiono charakterystyczne cechy pracy hybrydowych obiektów mostowych. Ostatnia sesja dotyczyła nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych. Uczestnicy zapoznali się z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, pracami badawczymi związanymi z wprowadzeniem do mostownictwa elementów giętych na zimno czy konsekwencjami technologii sprężenia. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników seminarium, pozwalająca na integrację środowiska i wymianę doświadczeń i wniosków z wysłuchanych referatów. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje referatów dotyczące analiz i badań. Omawiano m.in. specyfikę projektowania ruchomych obiektów mostowych z wykorzystaniem oprogramowania MES czy zastosowanie zbrojenia ze sztywnych elementów w betonowych dźwigarach skrzynkowych.

Kolejna edycja Wrocławskich Dni Mostowych pokazuje rozwój budownictwa mostowego w naszym kraju w ostatnich latach. W Polsce powstają obiekty nowatorskie i innowacyjne, które są doceniane – pojawiają się w uznanych pismach branżowych czy na międzynarodowych konferencjach. Dlatego to wydarzenie co roku gromadzi coraz więcej uczestników, którzy wynoszą z niego wiedzę przydatną podczas kolejnych wyzwań projektowych i konstrukcyjnych.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij