15 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno- -Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ".

Organizatorami Konferencji byli Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Konferencja organizowana jest co dwa lata, a jej głównym celem jest przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej.

Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego – „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” ma taką nazwę, ponieważ w Bydgoszczy znajduje się most stalowy przez Wisłę – Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego (Ralph Modjeski). Uroczystość nadania tej nazwy odbyła się 15 maja 2008 roku, a towarzyszyły jej Międzynarodowe Sympozjum Mostowe oraz wystawa „Rudolf Modrzejewski – twórca mostów w Ameryce”, na której prezentowane były prace ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła: problematyki wykonawstwa obiektów mostowych, konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie, technologii budowy i remontów mostów, obliczania i projektowania mostów, niezawodności i trwałości mostów.

W składzie komitetu naukowego konferencji, obok znanych polskich „mostowców”, znaleźli się także znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych. Patronat honorowy nad imprezą objęli: wojewoda kujawsko-pomorski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent miasta Bydgoszczy, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po otwarciu konferencji gości przywitał przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Adam Podhorecki. Głos zabierali także zaproszeni goście.

Część problemowa konferencji rozpoczęła się od dwóch referatów dotyczących inwestycji realizowanych między innymi na terenie województwa. Pierwszy z nich był wygłoszony przez Jarosława Gołębiewskiego, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i nosił tytuł Trasa S-5 – nowe wyzwania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drugi referat pt. Obiekty mostowe realizowane w ramach budowy drogi ekspresowej S-5 na terenie kujawsko-pomorskiego wygłosił Czesław Szczesik, naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

W kolejnych referatach poruszano głównie tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych. Dotyczyło to obszaru całej Polski oraz Stanów Zjednoczonych, skąd na bydgoską konferencję przyjechał prof. Andrzej S. Nowak (Auburn University). W wygłaszanych referatach pojawiała się także tematyka dotycząca zastosowania nowych materiałów oraz konstrukcji. Poruszano również niezwykle ważną problematykę związaną z utrzymaniem, przeglądami i remontami obiektów mostowych. Wieczorem odbył się uroczysty koncert w wykonaniu bydgoskich artystów, a po nim spotkanie towarzyskie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów ukazały się w materiałach konferencyjnych, natomiast pełne treści referatów, po wymaganych recenzjach, zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.


tekst: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka
Fot. A. Grabowski


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij