15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja infraBIM, czyli „BIM w Infrastrukturze Transportowej”. Została zorganizowana przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infra- TEAM.

Honorowym patronatem konferencję objęli: Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów i minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Adamczyk – minister Infrastruktury, Jerzy Kwieciński – minister Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Żuchowski – generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. Oprócz tego patronatu udzieliły jednostki naukowe, np. AGH, Politechniki Krakowska i Śląska, Komitet Inżynierii Lądowej PAN oraz liczne organizacje i stowarzyszenia inżynierskie, np. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.

W obradach uczestniczyło prawie 220 osób reprezentujących: administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, geodetów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Najwięcej było uczestników z Polski, ale obecni byli również przedstawiciele z Węgier, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Nad zawartością merytoryczną konferencji czuwał Komitet Programowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz m.in. Wielkiej Brytanii i Syrii. Komitet zakwalifikował do wygłoszenia 15 referatów dotyczących technologii BIM i jej wykorzystania do planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektami infrastruktury transportowej. Oprócz tego w drugim dniu przeprowadzone zostały praktyczne warsztaty, w których zrealizowano sześć dodatkowych tematów przy znacznie bardziej szczegółowym podejściu.

Konferencję otworzyli prezes fundacji EccBIM Dariusz Kasznia – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz prof. Marek Salamak – przewodniczący Komitetu Programowego. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Szymon Piechowiak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Stańczak z Centrali GDDKiA, prof. Jaroslav Navratil z Politechniki w Ostrawie oraz prof. Koris Kalman z Politechniki w Budapeszcie. Referaty wygłaszane były na czterech sesjach tematycznych, nazwanych kolejno: „Problemowa”, „BIM dla zamawiających”, „BIM w projektowaniu” oraz „BIM na budowie”. Frekwencja wśród prelegentów dopisała, dzięki czemu zaprezentowano wszystkie odczyty. W sesji „Problemowej”, odbywającej się pod przewodnictwem prof. Jaroslava Navratila, wygłoszone zostały cztery referaty generalne. Tomasz Stańczak z GDDKiA przedstawił cele drożenia metodologii BIM w GDDKiA, natomiast Magdalena Karolak z GDDKiA w Krakowie omówiła stan realizacji pierwszego pilotażowego projektu BIM w GDDKiA, którym jest budowa obwodnicy Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. Dariusz Kasznia przybliżył słuchaczom cele działania fundacji EccBIM, polegające głównie na wsparciu filozofii BIM. Na koniec prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej omówił możliwości wykorzystania technologii BIM w utrzymaniu obiektów mostowych. Obrady drugiej sesji dotyczyły korzyści i zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć zamawiającym przy wdrażaniu metodologii BIM. Kolejno występowali: Piotr Dudek (Stowarzyszenie Techników Polskich w UK) – BIM w kolejnictwie na podstawie przykładów z UK, Rafał Domański (Kancelaria Domański & Brzozowska) – prawo zamówień publicznych a BIM, Agata Ciołkosz- -Styk (Grupa HELLER) – Information Asset Management a BIM oraz Paweł Wierzowiecki (Graph’it) – geoskaning i modele BIM.

Po przerwie na lunch odbyła się trzecia sesja, która była skierowana do projektantów wykorzystujących w swojej pracy narzędzia BIM. Kolejno występowali: Waldemar Kubisz (Leica Geosystems) – rozwiązania skaningu laserowego 3D, Tomasz Płaszczyk (Politechnika Śląska) – omówienie otwartego formatu wymiany danych IFC, Jakub Stanasiuk (AEC Design) – przedstawienie narzędzi BIM dla infrastruktury. Na koniec wystąpiła trójka referujących z Wielkiej Brytanii: Maciej Kindler, Ireneusz Kisilewicz i Peter Dorrell (Skanska Costain Strabag Joint Venture), którzy zaprezentowali brytyjski projekt High Speed 2 realizowany kompleksowo z wykorzystaniem technologii BIM.

Sesja czwarta poświęcona była wykorzystaniu metodologii BIM na budowie. Sebastian Motyl z PNUiK Kraków pokazał możliwości zarządzania infrastrukturą kolejową przy wykorzystaniu modeli 3D. Mateusz Turecki z Budimexu zaprezentował ogromne przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu modeli BIM i skaningu 3D przy rozbudowie obiektu unieszkodliwiania odpadów w KGHM. Ostatni referat dotyczył narzędzia Arkance Kontinuum, czyli wspólnej platformy programowej do prowadzenia projektów BIM. Wygłosili go Łukasz Tonecki i Arkadiusz Leśko z Arkance System Poland.

Dyskusję generalną i całą konferencję podsumował Dariusz Kasznia i Marek Salamak. Podkreślono wagę samej tematyki spotkania i jej wielorakie innowacyjne aspekty. Zwrócono uwagę na duże zainteresowanie nowymi narzędziami nie tylko wśród przedstawicieli branży budowlanej, ale również administracji rządowej, o czym świadczą udzielone honorowe patronaty, interesujące dyskusje oraz obecność przedstawicieli najważniejszych instytucji i właścicieli infrastruktury.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji oraz firm, które zdecydowały się na udział merytoryczny, a w szczególności PORR, Leica Geosystems, Arkance System Poland, IMB Podbeskidzie, Geotronics, Grupa HELLER, PERI, CADsoft, AEC Design, Autostrada II.

tekst: prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Salamak Politechnika Śląska

fot. materiały organizatora


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij