GDDKiA odniosła się do niedawnych sytuacji na rynku budowlanym związanych z niedotrzymywaniem umów przez wykonawców.

Generalni wykonawcy mogą korzystać z wielu narzędzi, które ich wspierają. Są to m.in. zbilansowany podział ryzyka, waloryzacja, płatności za zgromadzone lub zakontraktowane materiały, zaliczkowanie. GDDKiA pomaga również na innych płaszczyznach, np. przy uzyskiwaniu dokumentacji potrzebnej do dalszych kroków w wykonaniu umowy, ale także w mniej standardowych kwestiach, związanych np. z kłopotami finansowymi generalnego wykonawcy. W 2018 r. GDDKiA porozumiała się z firmą Astaldi i przejęła płatności dla podwykonawców materiałów i usług, dzięki czemu inwestycja mogła być dalej realizowana.

Ostatecznym krokiem, po który sięga GDDKiA, są konsekwencje zawarte w umowach, łącznie z karami finansowymi. Wykonawca nie ma prawa samodzielnie zawieszać prac. GDDKiA podkreśla, że zwycięstwo w przetargu na podstawie rażąco niskich cen nie może mieć wpływu na przestoje bądź zawieszenie budowy. Generalny wykonawca, powołując się na swoje "know-how", bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie zadania.

"W przypadku niedotrzymania warunków obowiązują zawarte w kontrakcie kary umowne, a więc te, na które zgadzają się wcześniej obie strony. Wykonawca odstępujący ze swojej winy w trakcie prac od realizacji zadania zobowiązuje się tym samym do pokrycia koszów 10% wartości kontraktu w ramach kar umownych oraz innych kosztów, jak np. związanych z brakiem należnych płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów".

GDDKiA podkreśla, że podchodzi do każdego wykonawcy indywidualnie i elastycznie, ale jednocześnie musi stać na straży Skarbu Państwa i interesu podatników. Celem jest zrealizowanie zadania na jak najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu jak najbardziej efektywnego rozliczenia finansowego.

Źródło i fot.: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij