24-26 października w Warszawie odbyło się XXXIX Seminarium techniczne PSWNA.

Motywem przewodnim minionego spotkania było hasło „Wybudować, ale i utrzymać!”. Patronat honorowy nad seminarium objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Trzydniowe Seminarium zostało podzielone na cztery sesje merytoryczne: „Utrzymaj standard”, „Emulsje asfaltowe”, „Techniki przebudów” oraz „Strategia zarządzania drogami”. W ich trakcie uznani specjaliści z dziedziny drogownictwa podzielili się wiedzą i doświadczeniem z możliwości stosowania asfaltów w budownictwie drogowym. Wygłoszono siedemnaście referatów dotyczących najnowszych osiągnięć i ich zastosowania w praktyce. W roli prelegentów wystąpili naukowcy i praktycy drogownictwa z kraju i z Niemiec. Poruszono zagadnienia związane m.in. z zabiegami utrzymaniowymi i remontowymi w Polsce (prof. Adam Zofka) oraz utrzymaniem i eksploatacją nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy (dr hab. Jan Król). Przedstawiono również: czynniki ograniczające udział granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych (dr inż. Jacek Alenowicz, Piotr Jaskuła), możliwości wykorzystania technologii na ciepło w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym (Adam Liphard) i aktualizację wymagań technicznych GDDKiA na bazie projektów RID (Leszek Bukowski). Zagraniczny referat dotyczący zmiany właściwości nawierzchni w czasie eksploatacji dsk (micro surfacing) wygłosił prof. Steffen Riedl. Część merytoryczną zakończyły dyskusja nad zaprezentowanymi wystąpieniami oraz podsumowanie jesiennej edycji Seminarium dokonane przez prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzeja Wyszyńskiego.


Seminarium PSWNA zakończyło się sukcesem zarówno pod względem frekwencji uczestników, jak również wniosków merytorycznych. Spotkanie zgromadziło 90 reprezentantów firm i instytucji z branży drogowej chętnych na wymianę myśli i doświadczeń zawodowych. 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij