24 stycznia 2019 roku miał miejsce szczególny, bo podwójny, jubileusz prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi – 80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu.


Uroczystość odbyła się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” w Politechnice Krakowskiej. Na początku gości przywitał prof. dr hab. Kazimierz Furtak. Następnie wystąpił rektor Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Jan Kazior oraz prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK – dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. Okolicznościową laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

Profesor Flaga jest wybitnym ekspertem w dziedzinie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych oraz materiałów budowlanych. Przez cały okres działalności zawodowej jest związany z Politechniką Krakowską, w której piastował również stanowisko rektora w latach 1996-2002. Jest autorem 383 prac naukowych, 216 referatów na konferencjach naukowych, 90 projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych różnych obiektów budowlanych i inżynierskich, m.in. projektów studialnych głównych obiektów olimpijskich w Montrealu (1976 r.), Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kładek podwieszonych dla pieszych w Mogilanach i Wałbrzychu, kościołów w Radomiu, Mielcu, Rzeszowie, Zielonej Górze. Konsultował budowy i remonty wielu obiektów w Polsce – np. mostu i wiaduktu im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, mostu autostradowego przez Wisłę w Grabowcu koło Torunia, mostu kolejowego i mostów drogowych Zwierzynieckiego i Kotlarskiego przez Wisłę w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, remontu i przebudowy trasy Kwiatkowskiego w Gdyni.

Długa kariera naukowa zaowocowała również wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Związku Mostowców RP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”, Medalem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. prof. Stefana Kaufmana, Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Odznaką Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa.
Ważnym osiągnięciem w działalności profesora jest również projekt mostowych wypraw naukowo-technicznych, zarówno europejskich, jak i światowych, zainicjowanych po transformacji ustrojowej. Udział w nich biorą przedstawiciele świata nauki – profesorowie, studenci, jak również praktycy – projektanci i wykonawcy. Dzięki temu w nieformalnej atmosferze następuje połączenie świata biznesu i nauki, a także integracja pokoleniowa branży mostowej. Kolejną częścią uroczystości było odnowienie doktoratu. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński przedstawił zgromadzonym uczestnikom pracę doktorską profesora Flagi. Po prezentacji głos zabrał sam jubilat, który w przemowie serdecznie dziękował nauczycielom i wychowawcom, których spotkał na swojej drodze edukacyjnej i zawodowej – od przedszkola aż po studia. Jak sam stwierdził, osoby te ukształtowały jego osobowość i późniejsze zainteresowania. Po wystąpieniu profesora głos zabrali goście, m.in. burmistrz Sułkowic, w których prof. Flaga się urodził. W uroczystości wzięło udział wielu gości, którzy po zakończonych przemówieniach długo składali jubilatowi życzenia.

Redakcja magazynu „Mosty” również pragnie podziękować profesorowi Fladze za wkład w powstanie i rozwój naszego czasopisma oraz za to, że zawsze znajduje dla nas czas i służy radą, a także aktywnie wspomaga nas w organizacji i ocenianiu uczestników Konkursu mostowego im. Maksymiliana Wolffa. Życzymy panu profesorowi dalszych lat działalności, kolejnych sukcesów zawodowych oraz ciągłego dzielenia się swoją wiedzą.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij