W 2018 roku Lafarge w Polsce dostarczył ponad 200 tys. m3 mieszanki betonowej dla inwestycji infrastrukturalnych. W 2019 roku firma wyprodukuje i ułoży 320 tys. m2 nawierzchni betonowej na autostradzie A2.

W 2017 roku Lafarge w Polsce powołało spółkę zależną LH Engineering. Spółka odpowiada za realizację projektów infrastrukturalnych, które wymagają ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych, technologicznych i logistycznych. Dzięki wydzielonej spółce LH Engineering firma może łatwiej dostosować się do konkretnych projektów i wymagań. Spółka LH Engineering wraz z zespołem Lafarge odpowiedzialnym za realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych tworzą organizację dostarczającą kompleksową ofertę przeznaczoną dla budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego. Oferta obejmuje usługi inżynierskie (wykonawcze i projektowe) realizowane przez LH Engineering oraz dostawy materiałów budowlanych, tj. mieszanki betonowe z węzłów mobilnych, kruszyw i spoiw, realizowane przez Zespół Rozwiązań dla Infrastruktury Lafarge.

- Dostarczamy kompleksowe rozwiązania na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb danego rynku. W drogownictwie realizujemy szeroki zakres inwestycji – od budowy dróg gminnych i powiatowych po obsługę materiałową i technologiczną dużych kontraktów autostradowych, w tym też budowę nawierzchni z betonu cementowego. Wiedza, doświadczenie i narzędzia pozwalają nam przygotować pakiet usług na wszystkich etapach inwestycji, obejmujących projektowanie, doradztwo techniczne, dostawy materiałów budowlanych i wykonawstwo – podkreśla Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor generalny LH Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury Lafarge w Polsce.

70 tys. m3 mieszanki na nawierzchnie obwodnicy Suwałk

W minionym roku Zespół Rozwiązań dla Infrastruktury Lafarge w Polsce dostarczył łącznie 70 tys. m3  mieszanki na nawierzchnię betonową dróg. Firma zrealizowała dostawę materiałów do budowy 13 km obwodnicy Suwałk S61. Projekt był dużym wyzwaniem logistycznym i technologicznym. Do jego realizacji konieczne było dostarczenie w krótkim czasie dużego wolumenu produktu oraz utrzymanie stałej jakości mieszanki w całym okresie produkcji, m.in. przy zmiennej pogodzie. Spółka była także dostawcą mieszanki betonowej pod budowę 24,5 km obwodnicy Radomia – ważnego odcinka drogi S7 pozwalającego na całkowite ominięcie miasta. W ramach kontraktu Lafarge dostarczył na budowę 120 tys. m3 materiału. Inne projekty infrastrukturalne Lafarge i LH Engineering to m.in.: droga ekspresowa S5 (odcinki 1, 2 i 5), droga S10 (obwodnica Wałcza), droga ekspresowa S6 na odcinku Koszalin i Kołobrzeg. 

W ramach budowy obwodnicy Ostródy Lafarge dostarczył mieszankę betonową do budowy drogi oraz rekordowego obiektu mostowego. W ramach tej trasy powstał najdłuższy, czteroprzęsłowy most typu extradosed – połączenie mostu podwieszanego i belkowego. Jego najwyższy punkt wznosi się prawie 40 m nad ziemią. Betonowania odbywały się w dzień i w nocy, na wysokości kilkunastu metrów. Na potrzeby tego projektu powstał oddzielny plan zapewnienia jakości, w którym uwzględniono każdy szczegół procesu dostaw surowców, produkcji, transportu i aplikacji.

LH Engineering odpowiadał także za kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację projektu wykonawczego w inwestycji obejmującej parking w Porcie Gdańskim. Na II etapie inwestycji spółka była odpowiedzialna za wykonanie nawierzchni betonowej w technologii betonu wałowanego na powierzchni 11,5 tys. m2. Był to bardzo ważny projekt dla firmy – pierwszy tak duży przetarg publiczny realizowany w tej innowacyjnej technologii. Beton wałowany ma szczególne zastosowanie na obszarach przemysłowych, portowych, w składach drewna, czyli na powierzchniach o ciężkim ruchu. LH Engineering rozpoczął stosowanie tej technologii także na drogach publicznych i prywatnych – gminnych, wewnętrznych oraz zakładowych.

Plany na przyszłość

W 2019 roku LH Engineering zrealizuje także kontrakt na produkcję i ułożenie 380 tys. m3 nawierzchni betonowej na autostradzie A2, między węzłem „Lubelska” a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Do realizacji tego kontraktu stworzono konsorcjum trzech firm: Lafarge Cement – odpowiedzialny za produkcję mieszanki betonowej, LH Engineering – odpowiedzialny za zarządzanie całym projektem oraz realizację części prac nawierzchniowych i Prasko Construction – odpowiedzialne za układanie nawierzchni w technologii odkrytego kruszywa. Jest to typ przedsięwzięć, które Lafarge i LH Engineering planują rozwijać.

Lafarge przygotowuje się też na spadek poziomu zamówień po roku 2020. Firma już pracuje nad dywersyfikacją rynku dostaw i grona odbiorców. – Wiele inwestycji jest realizowanych i planowanych, na przykład w gdańskim porcie. Zakładamy, że projekty portowe oraz intermodalne będą miały coraz większy udział w strukturze dostaw. Interesujemy się też projektowaniem i budową infrastruktury związanej z inwestycjami przemysłowymi, takimi jak bloki energetyczne, hale i centra logistyczne – wylicza Łukasz Marcinkiewicz.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij