Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje wprowadzić dużą nowelizację prawa budowlanego, która miałaby m.in. uprościć procedury.

Wśród proponowanych zmian znajduje się zmniejszenie liczby dokumentów, które trzeba składać przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Obecnie przeciętna dokumentacja dla domku jednorodzinnego ma około 100 stron. Ministerstwo planuje, że po zmianach liczba ta zmniejszy się o połowę. Dodatkowo nie będzie potrzebna dokumentacja techniczna na tym etapie, a dopiero w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Planowane jest również wyłączenie elementów małej architektury, czyli np. ławek, huśtawek z potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia.

Ministerstwo chce również wprowadzić zalegalizowanie samowoli budowlanych, ale co najmniej 20-letnich oraz wprowadzenie przejrzystych reguł w zakresie uzyskiwania warunków przyłączania do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej oraz realizacji przyłączy.

Zwiększyć ma się również stabilność procesów budowlano-inwestycyjnych, m.in. dzięki wprowadzeniu 5-letniego okresu, po którym nie będzie można stwierdzać nieważności decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo ma być zmieniony system kar. Najpierw inwestor ma otrzymać ostrzeżenie i zalecenie dopełnienia formalności. Dopiero gdy w wyznaczonym terminie tego nie dokona, zostanie na niego nałożona kara.

Na przyspieszenie administracyjnych aspektów budowy miałby również wpłynąć nowy system, który umożliwi cyfryzację procesu budowlanego. Coraz częściej dokumentacja jest cyfrowa, więc urzędy chcą się dostosować, co również pozytywnie wpłynie na czas trwania procesu decyzyjnego.

Ministerstwo planuje wprowadzić zmiany jeszcze przed wakacjami.


Źródło: ceo.com.pl
Fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij