7-9 października 2020 roku Politechnika Wrocławska oraz Polska Grupa IABSE organizują po raz pierwszy w Polsce Sympozjum IABSE, które będzie miało formę spotkania online.

Lokalizacja:
online
Data rozpoczęcia:
07.10.2020
Data zakończenia:
09.10.2020
Strona www:
www.iabse.org/w...

Tematem konferencji będzie synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania. Miejscem spotkania będzie Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, położone na terenie kampusu uczelni w północno-zachodniej części miasta. Oficjalnym językiem wydarzenia, zarówno sesji, materiałów konferencyjnych, jak i ogólnej organizacji, będzie język angielski.
IABSE The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) – Międzynarodowy Związek Inżynierii Mostowej i Konstrukcyjnej został założony w 1929 roku i ma swoją siedzibę w szwajcarskim Zurychu. Do IABSE należy dziś ponad 3000 członków z ponad 100 krajów. Związek ma ponad 50 Grup Krajowych na całym świecie. Celem IABSE jako społeczności naukowo-technicznej jest promowanie rozwoju w obszarze inżynierii lądowej i budownictwa, uwzględniające aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, estetyczne i społeczne. IABSE zajmuje się różnorodnymi konstrukcjami, budowanymi ze wszystkich materiałów konstrukcyjnych.

Tematy sympozjum:
•    Konstrukcje inżynierskie jako pomniki kultury i rozwoju technicznego: nauka od przeszłych pokoleń; technologie prowadzące do skokowego rozwoju technik inżynierskich; prace artystyczne w inżynierii lądowej; społeczne uwarunkowania w budownictwie; konstrukcje wojskowe; wartości kulturowe i poza-inżynieryjne; zarządzanie zasobami konstrukcji zabytkowych i pomników; nowe konstrukcje w historycznym środowisku.
•    Ocena kondycji konstrukcji współczesnych i zabytkowych: mechanizmy degradacji i uszkodzenia konstrukcji; badania i klasyfikacja historycznych materiałów; zachowania historycznych materiałów konstrukcyjnych; inspekcje, badania i monitoring konstrukcji; analiza konstrukcji z uszkodzeniami.
•    Konserwacja, modernizacja i zarządzanie współczesnymi oraz zabytkowymi konstrukcjami: wyzwania konstrukcyjne i użytkowe – obciążenia ekstremalne, zagrożenie pożarowe, zmiany klimatu, wymagania ekologiczne; materiały i techniki renowacji konstrukcji; zarządzanie oparte na analizie stanu konstrukcji; sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna w zarządzaniu zasobami.
•    Przyszłość konstrukcji inżynierskich: wyjątkowe konstrukcje; inżynieria budowlana w aspekcie wzrostu demograficznego; projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; zaawansowane materiały i technologie budowlane; obecny i przyszły wpływ prac inżynierskich na kulturę i społeczeństwo; kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij