7 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się XVIII seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie” zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Seminarium jest kontynuacją spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.


Seminarium zostało podzielone na dwie sesje. W ich trakcie wygłoszono dziesięć referatów. Przedstawiono w nich praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót. Pierwszą sesję prowadził Piotr Rychlewski. Rozpoczął ją jubileuszowy, dziesiąty już referat Krzysztofa Grzegorzewicza, zatytułowany „Bukiet czarnych kwiatów”. Tym razem w referacie zwrócono uwagę na sprawę bezpieczeństwa konstrukcji z liniowymi kotwami gruntowymi. Autor omówił zbiór nietypowych problemów, na które wykonawcy mogą się natknąć podczas realizacji robót geotechnicznych. Następnie poruszono temat Południowej Obwodnicy Warszawy. Marcin Tetych i Marcin Derlacz przedstawili studium projektowania i wykonania trasy pod funkcjonującym tunelem Metra M1. Fragmentu Obwodnicy dotyczyło również kolejne wystąpienie. O doświadczeniach z zastosowania ich pali wierconych z poszerzoną podstawą na budowie mostu drogowego przez Wisłę w ciągu POW opowiedzieli Stanisław Barcz i Tomasz Lisowski. Jako ostatni w sesji zabrał głos dr inż. Bolesław Kłosiński, omawiając wyzwania występujące przy projektowaniu fundamentów wieżowców.


 Drugą sesję prowadził Wojciech Szwejkowski. Przedstawione referaty dotyczyły m.in. aspektów geotechnicznych związanych z modernizacją nasypów kolejowych i doświadczeń z realizacji wzmocnienia podtorza linii kolejowej E20 za pomocą technologii wibrowymiany i DSM (Deep Soil Mixing). Urszula Tomczak (Soletanche Polska) podjęła temat dotyczący problemu zmiany planów inwestycyjnych przy krótkim czasie realizacji, a Łukasz Morawski (Aarsleff ) przedstawił kwestie związane z zastosowaniem technologii żelbetowych pali prefabrykowanych. Ostatni referat przedstawił Jakub Saloni (Menard Polska), omawiając problemy formalne i ekonomiczne powstające podczas prowadzenia prac geotechnicznych, związane z wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów, które należy odpowiednio zagospodarować. 8 marca uczestnicy Seminarium wzięli udział w wycieczce technicznej, by dokładnie przyjrzeć się placowi budowy na Ursynowie w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy i funkcjonującemu tunelowi metra, pod którym budowany jest tunel drogowy.


Seminarium tworzy niepowtarzalną platformę spotkań i wymiany doświadczeń ekspertów specjalizujących się w dziedzinie wzmacniania podłoża i fundamentowania. Imponująca liczba słuchaczy (ponad 230 osób) zgromadzonych na sali potwierdza teorię, że temat ten jest niezwykle istotny, a seminaria z cyklu „Geotechnika dla Inżynierów” są wyjątkowo potrzebne.

Fot.: M. Machura


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij