4-5.04.2019 r. w Darłówku odbyło się XXIV Nadmorskie Seminarium Mostowe.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas seminarium była problematyka poprawnego projektowania, realizacji i trwałości konstrukcji sprężonych. Poświęcone temu sesje prowadził dr inż. Grzegorz Ratajczak.

Inspiracją do wprowadzenia tego zagadnienia jako wiodącego były obserwowane w ostatnim czasie uszkodzenia, a nawet awarie konstrukcji sprężonych i to zarówno w czasie ich realizacji, jak i po kilku latach eksploatacji. Lidia Batkowska omówiła zarysowanie dźwigarów sprężonych wiaduktów zlokalizowanych nad drogą ekspresową nr S3, a prof. dr hab. inż. Marek Salamak ocenił zarysowania grupy podobnych sprężonych wiaduktów nad autostradą. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj skupił się na wpływie zarysowania konstrukcji sprężonych na stany graniczne nośności i użytkowalności. Istotny temat poruszył Tomasz Jendernal w swoim referacie „Wybrane aspekty projektowania i wykonawstwa kabli sprężających w obiektach mostowych”.
Kolejnym ważnym blokiem tematycznym była nośność i trwałość obiektów mostowych. Dr inż. Łukasz Topczewski i Paweł Mikołajewski omówili wytyczne monitoringu rozmycia dna w otoczeniu podpór mostowych, a prof. dr hab. inż. Marek Salamak przybliżył tematykę BIM-u i innych cyfrowych technologii w inspekcji obiektów mostowych. Podczas seminarium nie mogło zabraknąć również tematów związanych z bezpieczeństwem. Jerzy Szerszoń przedstawił urządzenia BRD, a Jacek Pasikowski − urządzenia BRD i bariery ochronne w tzw. terenach zabudowy. Uczestnicy seminarium mogli się również zapoznać z nowymi rozwiązaniami i technologiami w mostownictwie. Tomasz Kusznierewicz przybliżył temat nowoczesnej prefabrykacji. Omówił wybrane rozwiązania dla drogowych obiektów mostowych. Zespół złożony z: dr inż. Aleksandry Mariak, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wildego, prof. dr. hab. inż. Jacka Chróścielewskiego, dr. inż. Mikołaja Miśkiewicza, dr. inż. Łukasza Pyrzowskiego przygotował referat „Prognoza wczesnej wytrzymałości betonu na podstawie krzywej dojrzałości i pomiarów temperatury jako praktyczne rozwiązanie w racjonalizacji prac budowlanych”.
Prelegenci omawiali również przykłady konkretnych awarii konstrukcji mostowych. Dr inż. Tomasz Łakomy przedstawił nowoczesne techniki prześwietlania i monitoringu konstrukcji mostowych na przykładzie awarii w trakcie realizacji mostu MA 532 w Mszanie, a zespół z Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, mgr inż. Tomasz Michnowicz, dr inż. Mikołaj Miśkiewicz, mgr inż. Adam Nadolny, dr inż. Łukasz Pyrzowski, prof. dr hab. inż. Krzyszof Wilde – przedstawił referat „Awaria i naprawa zakotwienia w moście kablobetonowym w ciągu drogi S6 na obwodnicy Kołobrzegu”.


Seminarium jak co roku przyciągnęło wielu gości. Informacyjno-dyskusyjny charakter sprzyja dzieleniu się wiedzą. Wśród referatów o charakterze naukowo- technicznym pojawiły się również takie, które omawiały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Po każdym referacie uczestnicy chętnie dyskutowali i komentowali zaprezentowane problemy.

 

Źródło i fot.: Organizator


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij