W Warszawie powstanie kolejna linia metra. Właśnie został ogłoszony przetarg na opracowanie studium technicznego.

W ramach zadania należy dokonać analizy przebiegu linii M3 od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław. Wyniki analizy mają być znane za 12 miesięcy, ale wstępny raport powinien powstać za 3 miesiące. Drugie zadanie dotyczy budowy przystanków Plac Konstytucji i Muranów na I linii metra.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski postawił sobie za cel poprawę jakości i dostępności komunikacji miejskiej. Aby zrealizować tę zapowiedź, niezbędna jest analiza możliwości i uwarunkowań budowy nowej linii metra. Celem jest ustalenie przebiegu i lokalizacji III linii metra oraz określenie założeń technicznych i szacunkowych kosztów. W dalszym etapie wykonane mają być badania geologiczne, studium wykonalności, projekty koncepcyjne i budowlane.

Wśród wariantów trasy wymieniane są trzy. Pierwszy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), drugi z koncepcją prezydenta Trzaskowskiego, a trzeci z koncepcją autorów opracowania. Analiza porównawcza ma uwzględniać kryteria funkcjonalno-przewozowe, przestrzenne, środowiskowe i ekonomiczne.

Oferty można składać do 25 czerwca. Ich ocena będzie zależeć od ceny (58%), doświadczenia koordynatora (18%), doświadczenia analityka ruchu (12%), doświadczenia planisty/urbanisty (6%) i doświadczenia projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6%).

W drugim postępowaniu należy wykonać prace przedprojektowe i projekt budowlany wraz z planem rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej dla przystanków Plac Konstytucji i Muranów na I linii metra. Ważne będzie zminimalizowanie wpływu na otoczenie i eksploatowaną linię, w tym umożliwienie przejezdności I linii metra, a także komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Plan powinien zakładać zakończenie inwestycji do 2026 r.

Oferty można składać do 24 czerwca. Ocena zależeć będzie od ceny (40%) i doświadczenia projektantów (60%).

Źródło: um.warszawa.pl
Fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij