Właśnie nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie studium technicznego dla III linii metra w Warszawie. Do przetargu stanęło pięć firm.

Zwycięzca będzie musiał przeanalizować warianty przebiegu trzeciej linii metra od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław z uwzględnieniem Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka. W wyniku tej analizy musi odpowiedzieć na pytania o założenia lokalizacyjne, techniczne, własnościowe i podać szacunkowe koszty.

Do przetargu zgłosiły się firmy: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., konsorcjum Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. wraz z Instytutem Kolejnictwa, konsorcjum Egis Poland Sp. z o.o., „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Egis Rail S.A. oraz konsorcjum Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting, Engineering Architecture, S.A.U. Najdroższa oferta opiewa na ponad 4 mln zł, a najtańsza na niecałe 2 mln zł brutto. Żadna z ofert nie przekroczyła maksymalnej kwoty, którą spółka Metro Warszawskie planuje wydać na tę inwestycję, tj. 4,7 mln zł brutto.

Następnym etapem po otwarciu ofert jest poddanie ich ocenie. W jej skład wchodzi: cena (58%), doświadczenie koordynatora (18%), analityka ruchu (12%), planisty/urbanisty (6%) i projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6%).
Zwycięzca przetargu przeanalizuje trzy warianty przebiegu linii M3 na Pradze-Południe – zgodny z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP), z koncepcją prezydenta Rafała Trzaskowskiego i zaproponowany przez autorów opracowania. Analiza musi uwzględniać kryteria funkcjonalno-przewozowe, środowiskowe i ekonomiczne, integrację różnych systemów transportowych.

Dalszym etapem po wyborze odpowiedniego wariantu ma być wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Źródło: metro.waw.pl
Fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij