13 września 2019 r. Konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe rozpoczęło budowę dwóch odcinków drogi szybkiego ruchu S7 z Warszawy do Gdańska.

Prace budowlane rozpoczynają się na ok. 36 km odcinku trasy pomiędzy Płońskiem i Strzegowem. Kontrakt został podzielony na dwa etapy: Płońsk – Pieńki o długości 13,752 km oraz Pieńki – Strzegowo o długości 21,991 km. W ramach projektu powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z możliwością rozbudowy do trzech pasów w każdą stronę. Wybudowane będą następujące węzły drogowe: Dłużniewo, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie, Strzegowo Południe. W ramach kontraktu powstaną miejsca obsługi podróżnych – Dłużniewo i Ćwiklinek, infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym m.in. bezkolizyjne przejścia dla ruchu pieszego i rowerowego pod oraz nad drogą ekspresową. Konsorcjum firm grupy STRABAG wybuduje także Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Glinojeck oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenie węzłów, linie energetyczne, sieci wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne. Droga zostanie wyposażona w szczelny system odprowadzenia i zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni.

STRABAG jest zaangażowany w realizację największych projektów drogowych w Polsce. To nie pierwsza inwestycja prowadzona pomiędzy Warszawą a Gdańskiem – obecnie trwa budowa 4 odcinków pomiędzy Napierkami i Płońskiem o łącznej długości ponad 70 kilometrów. Droga ekspresowa S7 to bardzo ważna arteria komunikacyjna Polski. Łączy porty Trójmiasta z Warszawą i południem kraju. Dzięki niej w znaczący sposób skróceniu ulegnie czas przejazdu i poprawi się bezpieczeństwo. Droga jest niezmiernie ważna także dla społeczności lokalnej. Budowa po nowym śladzie, w części trasy, wyprowadzi ruch samochodowy z miejscowości położonych przy obecnym jej przebiegu. Będzie to miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Przy budowie S7 pracować będą także lokalne firmy i pracownicy. – Cieszymy się, że dziś możemy rozpocząć kolejny etap tej ważnej dla nas wszystkich inwestycji – mówi Waldemar Wójcik, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie System Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS takich jak kanał technologiczne, drogowe stacje meteorologiczne, zasilanie do urządzeń przewidzianych w Koncepcji SZR. Wzdłuż drogi S7 na odcinku Płońsk – Strzegowo zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenie na całej długości. Poza głównym korytarzem drogi S7 kontrakt przewiduje remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie.

Łączna wartość inwestycji: 827,9 mln PLN brutto. Termin realizacji: maj 2021 r.


Źródło i fot.: mat. prasowe


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij