Seminarium zostało zorganizowane po raz XXIX przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski.

11-12 czerwca 2019 roku w Rosnówku koło Poznania zgodnie z tradycją dwa dni poświęcono wymianie myśli i opinii dotyczących zagadnień związanych z budową i przebudową obiektów inżynierskich. 

W czasie seminarium odbyło się pięć sesji poświęconych tematyce ciekawych rozwiązań konstrukcyjno- technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, naprawy i remontów obiektów inżynierskich, przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i naprawy obiektów mostowych. Przedstawiono również wyniki prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami obiektów istniejących. Następnie zaprezentowano oceny aktualnej nośności obiektów mostowych i omówiono projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych. Ostatnie tematy dotyczyły ciekawych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji. Poruszono również zagadnienia ekonomiczne dotyczące budowy i remontów obiektów mostowych.
W tym roku po raz pierwszy jedną z sesji tematycznych poświęcono zagadnieniom geotechnicznym związanym z budownictwem mostowym, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium. Streszczenia wszystkich referatów ukazały się w druku, zaś pełne wersje referatów zostały zapisane na płycie CD, która została dołączona do materiałów seminaryjnych. W czasie seminarium obchodzono również 80-lecie urodzin prof. dr. hab. inż. Witolda Wołowickiego – Honorowego Przewodniczącego i współtwórcy Seminarium w Rosnówku.

Podczas seminarium zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Dzieło Mostowe Roku 2018 w trzech kategoriach:

• za wdrożenie nowych technologii (wiadukt kolejowy w ciągu LK-7 NAD S19 pod Lublinem) otrzymali:
− inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie,
− reprezentant inwestora: ZDI Sp. z o.o.
− projektant: Biuro Projektowe TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.,
− generalny wykonawca: Budimex SA,
− podwykonawca: Freyssinet Polska Sp. z o.o.;

• za rewitalizację obiektu mostowego (most nad rzeką Prudnik w ciągu DK40 w Prudniku) otrzymali:
− inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu,
− reprezentanci inwestora: Biuro Obsługi Inwestycji INTECH Bogusław Musioł, PRONAKO Paweł Musioł, Biuro Inżynierskie Via Reia Sp. z o.o.,
− projektant: Biuro SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.,
− wykonawca: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.;

• dzieło mostowe roku 2018 za konstrukcję obiektu mostowego (most Extradosed w ciągu DK16 nad Doliną Strugi Ornowskiej pod Ostródą) otrzymali:
− inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie,
− reprezentanci inwestora: ZBM Inwestor Zastępczy SA i SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce,
− projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
− projektant obiektu i nadzór autorski: Tadeusz Stefanowski,
− generalny wykonawca: Budimex SA i Ferrovial Agroman SA,
− podwykonawca w zakresie robót specjalistycznych: VSL Polska Sp. z o.o.

Seminarium w Rosnówku służy nie tylko pogłębianiu obecnej wiedzy, ale także wymianie doświadczeń, poglądów, jak również integracji branżowej i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij