Od 13.09.2019 r. projektowanie drogowych obiektów mostowych będzie się mogło odbywać tylko na podstawie Eurokodów.

13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przedmiotowe rozporządzenie, jest bezwzględny obowiązek projektowania drogowych obiektów mostowych na podstawie zharmonizowanych norm europejskich, tj. Eurokodów. Wynika to wprost ze zmienionych § 150 i § 151 rozporządzenia wprowadzających europejskie klasy obciążenia mostów wraz z krajowymi współczynnikami dostosowawczymi. Wejście w życie rozporządzenia zakończyło prawie 10-letni okres przejściowy, w którym inwestor lub projektant dość dowolnie stosowali stare lub nowe normy, lub ich kompilację.

Wejście w życie nowych przepisów spowoduje konieczność bardzo szybkiego przestawienia się projektantów mostowych na projektowanie według nowych zasad. Aby ten proces ułatwić, proponujemy Państwu udział w trzydniowych warsztatach szkoleniowych z podstaw projektowania obiektów mostowych na przykładzie obliczeń projektowych.

Szkolenie, organizowane przez czasopismo „Mosty”, poprowadzą pracownicy Zakładu Dróg i Motów Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego. Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie projektowania mostów zgodnie z Normami Europejskimi – Eurokodami. Ich praktyczny charakter i obecność ekspertów pozwolą na wzmocnienie nabytych umiejętności.

Warsztaty będą podzielone na sześć bloków tematycznych:

• 28 października (poniedziałek):
Blok I – Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe,
Blok II – Kształtowanie drogowych obiektów mostowych wg katalogu MI,

• 29 października (wtorek):
Blok III – Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła,
Blok IV – Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła,

• 30 października (środa):
Blok V – Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara),
Blok VI – Projektowanie fundamentów podpór (bezpośredni, palowy).

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli:
• firm projektowych,
• firm wykonawczych,
• administracji drogowej każdego szczebla,
• nadzoru.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij