28-30 października 2019 r. w Q Hotel Plus w Katowicach odbyły się warsztaty „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Siwowskiego zorganizowane przez czasopismo „Mosty”.

Eurokody, czyli zharmonizowane normy europejskie, muszą być od 13.09.2019 r. obowiązkowo stosowane podczas projektowania m.in. mostów betonowych, stalowych, zespolonych czy drewnianych. Długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych przyczyni się do rozwoju mostownictwa w Polsce poprzez m.in. uporządkowanie zaleceń technicznych i formalno-prawnych, które panowały dotychczas w branży, a także umożliwi projektantom pracę w całej UE dzięki jednolitym zasadom projektowania. Podczas warsztatów praktykujący projektanci, przedstawiciele firm wykonawczych oraz administracji drogowej mogli zapoznać się z rozległą i skomplikowaną wiedzą na temat nowych zasad projektowania.

Szkolenie na temat zasad projektowania według Eurokodów zorganizowała redakcja czasopisma „Mosty”. Otwarcia dokonała redaktor zarządzająca, Marlena Machura. Część merytoryczną szkolenia rozpoczęło wystąpienie prof. Tomasza Siwowskiego, który omówił zalety wprowadzonych zmian. Odniósł się m.in. do bezpieczeństwa projektowanych obiektów, a także ich trwałości, co przy wydatkowaniu za pomocą środków publicznych ma niebagatelne znacznie. Następnie w kolejnych blokach tematycznych zaprezentował obciążenia oddziaływania na mosty drogowe oraz kształtowanie drogowych obiektów mostowych według Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów Ministerstwa Infrastruktury, który jest dostępny bezpłatnie na stronach ministerstwa.

Następnego dnia szkolenia dr inż. Bartosz Piątek przedstawił zasady projektowania konstrukcji betonowej przęsła, a dr inż. Maciej Kulpa omówił projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła. Ostatniego dnia mgr inż. Aleksander Duda zaprezentował problematykę projektowania korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy).

Podczas wszystkich trzech dni uczestnicy z dużym zainteresowaniem brali udział w zajęciach. Łącznie podczas całego wydarzenia odbyło się 20 godzin wykładowych. W trakcie każdego wystąpienia pojawiało się dużo pytań i spornych kwestii, na które prelegenci na bieżąco odpowiadali. Dyskusje praktyków i ekspertów pozwalały rozwiązać problemy spotykane podczas codziennej pracy. Szkolenie zakończyło się uroczystym wręczeniem każdemu uczestnikowi certyfikatu w wersji polskiej i angielskiej potwierdzającego nabyte umiejętności.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi branżowych instytucji: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerami były firmy: ArcelorMittal Commercial Long Polska, Centrum Promocji Jakości Stali oraz Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o ciągłej potrzebie podnoszenia kwalifikacji wśród szeroko pojętej branży mostowej. Zachęca to do organizacji kolejnych edycji – niebawem na łamach magazynu „Mosty” pojawią się dokładne informacje na temat planowanego na 2020 r. szkolenia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij