19-20 września 2019 w Krakowie odbyły się III Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

Organizatorem wydarzenia była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki – Oddział Małopolski.

Celem III Warsztatów Geologii Inżynierskiej było omówienie najbardziej aktualnych tematów z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Była to również okazja do spotkań i wymiany doświadczeń przedstawicieli firm oraz instytucji naukowych, państwowych i samorządowych.

W trakcie sesji audytoryjnej poruszono kwestie związane z aspektami prawnymi w geologii inżynierskiej, omówiono wybrane metody badań oraz przedstawiono badania i interpretację ich wyników z wykorzystaniem sondowania CPTU. Uczestnicy III WGI mieli również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, które prowadzone były w trzech blokach:
– badania podłoża gruntowego sondą statyczną CPTU – sprzęt, jakość, interpretacja; szkolenie prowadzone było przez firmę BAARS,
– metody wiercenia i poboru prób w badaniach geotechnicznych. Wykorzystanie otworu do prowadzenia monitoringu geotechnicznego, szkolenie przeprowadzone przez firmę GEOD oraz GEOCORE,
– możliwości wykorzystania funkcjonalności portalu mapowego Geologia, aplikacji mobilnej GeoLOG oraz usług mapowych, szkolenie prowadzone było przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach obchodów 100-lecia AGH, a honorowy patronat nad Warsztatami objęli: JM prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Sławomir Kmiecik, dyrektor Departamentu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, dr Agnieszka Wójcik, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dr hab. inż. Andrzej Gruchot, przewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki, Oddział Małopolski, Szymon Piechowiak, zastępca dyrektora Biura Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wydarzenie było okazją do merytorycznej dyskusji na najbardziej aktualne tematy dotyczące geologii inżynierskiej. Komitet Organizacyjny Warsztatów składa wszystkim prelegentom oraz uczestnikom podziękowania za udział w tym wydarzeniu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij