17-18.10 br. w Darłówku odbyła się ósma edycja seminarium „Miejskie Obiekty Mostowe”.

Organizatorami wydarzenia były Oddział Wielkopolski oraz Oddział Zachodniopomorski ZMRP. Problematyka seminarium dotyczyła zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych w miastach – od uzyskania decyzji lokalizacyjnej poprzez okres eksploatacji.

Tematyka

Przedstawione referaty dotyczyły bardzo zróżnicowanego zakresu tematycznego, m.in.: ustawodawstwa związanego z realizacją inwestycji w mieście i jego wpływu na czas realizacji, estetyki obiektów, specyfiki projektowania miejskich obiektów mostowych, organizacji czasu pracy, wymogów konserwatorskich, utrzymania obiektów mostowych. Oprócz tematyki mostowej uczestnicy mogli poznać historię Darłowa, zamku króla Eryka z XIV wieku, jego właścicieli oraz mostu zwodzonego (starego drewnianego klapowego i obecnego stalowego rozsuwanego), o czym opowiedział mgr inż. Bolesław Balcerek w referacie „Darłówko i Darłowo – historia miast i konferencji mostowych Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej”.

Realizacje

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać wielu ciekawych wystąpień. Michał Delmaczyński z Pracowni Inżynierskich SOCHA oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przedstawił referat o rozbiórce i budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Omówił w nim założenia przetargowe, projekt i budowę wiaduktu oraz przedstawił ideę zamawiającego, którą było całkowite zastąpienie żelbetowego wiaduktu o niewystarczającej nośności nową, jednoprzęsłową konstrukcją dostosowaną do aktualnych wymagań nośności i struktury ruchu na jednej z głównych tras wjazdowych do miasta. Kolejnym obiektem, który autor omówił, była budowa kratownicowej kładki dla pieszych nad torami PKP na Pomorzanach w Szczecinie. Charakterystycznym elementem obiektu jest stalowa kładka pieszo-rowerowa o konstrukcji kratowej. Znajduje się ona pomiędzy ulicami Budziszyńską i Krzewinkową. Kładka jest w pełni stalowa z płytą ortotropową zamocowaną do dwóch dźwigarów kratownicowych o górnym pasie zakrzywionym, oparta na przyczółkach wbudowanych w skarpy wąwozu. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prezentacji ppłk. dr. inż. Ryszarda Chmielewskiego pt. „Zastosowanie mostu pływającego w sytuacji kryzysowej w aglomeracji miejskiej”, w której autor przedstawił budowę mostu pontonowego wykorzystanego przy przeprowadzeniu rurociągu do odprowadzenia ścieków po awarii kanalizacji pod dnem Wisły. Dr inż. Józef Rabiega i mgr inż. Edmund Budka w referacie „Awaria mostu. I co dalej?” wskazali na problemy i procedury prawne, jakie trzeba było pokonać przy zabezpieczeniu konstrukcji mostu przed awarią. Natomiast szereg bardzo ciekawych konstrukcji i nowoczesnych rozwiązań miejskich obiektów mostowych przedstawiła i omówiła prof. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk.

Nowoczesne technologie

Kolejnym bardzo ciekawym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była nowatorska technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach i materiałach budowlanych, o której opowiedział Karol Kramarz. Autor opisał nowy sposób wykonywania napraw w budowlach, który polega na zastosowaniu nowej technologii wykonywania iniekcji ciśnieniowej „od wewnątrz”. Ma to szczególne znaczenie w Europie, gdzie zjawisko rewitalizacji miast i konserwacji obiektów zabytkowych będzie coraz poważniejszym problemem. Seminarium zakończyła dyskusja na temat projektu nowych wytycznych oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich, które opracował i przedstawił prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj. Projekt wytycznych wywołał duże zainteresowanie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij