13.09.2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Wyzwania nowoczesnego tunelowania”, którego organizatorem był Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG wraz z ITA- -AITES, Metrem Warszawskim i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali Robert Soszyński, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, oraz prezydent ITA-AITES Jinxiu (Jenny) Yan. Następnie prof. Jinxiu (Jenny) Yan omówiła rozwój technologii tunelowania w Chinach na przestrzeni ostatnich 40 lat. Wspomniany czas jest o tyle istotny, że przeprowadzona została reforma i wdrożono politykę otwarcia, dzięki czemu sektor tunelowania znacznie się rozwinął. W tym czasie w Chinach wybudowano 36 000 km tuneli – kolejowych, drogowych, metra (wyłączając tunele hydroenergetyczne, hydrauliczne i tunele miejskiej infrastruktury technicznej). Szybki rozwój techniki tunelowania w Chinach wynika w dużej mierze z innowacyjności. Podczas prezentacji uczestnicy mogli poznać osiągnięcia związane z budową bardzo długich i położonych bardzo głęboko obiektów.

Kolejny wykład wygłosił Dymitr Petrow-Ganew na temat innowacji i wyzwań w tunelowaniu zmechanizowanym. Ta metoda budowania tuneli w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. Autor podkreślał, że rozwój branży jest możliwy przy współpracy zarówno naukowców, inwestorów, urbanistów, jak i firm budowlanych i producentów wysoce wyspecjalizowanych maszyn używanych przy budowie nowoczesnych obiektów. Coraz częściej powstają tunele, które przekraczają kolejne rekordy, jak np. budowany obecnie 64-kilometrowy tunel bazowy Brenner czy tunel pod Bosforem, który został wybudowany na głębokości ponad 100 m przy ciśnieniu wody dochodzącym do 11 barów. Kolejne rekordy pobijane są również przez maszyny, np. w Hongkongu tunele komunikacyjne były drążone maszyną TBM o średnicy 17,63 m.

Polska branża tunelowa także może pochwalić się coraz nowocześniejszymi projektami. Jednym z nich jest budowa tunelu pod Świną. O wyzwaniach projektowych opowiadała Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Projekt jest obecnie w fazie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń. Autorka omówiła założenia i uwarunkowania projektowe tunelu oraz problemy związane z projektowaniem tunelu jednorurowego, jakim ma być ten obiekt. Łukasz Ledziński z firmy Keller Polska opisał wykonanie obudowy suchego wykopu dla tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Był to najważniejszy i najtrudniejszy etap inwestycji mającej na celu połączenie portu lotniczego z morskim. Wykonywano go z zastosowaniem tarczy zmechanizowanej TBM. Kolejną ważną inwestycją jest budowa tunelu pod Małym Luboniem w ciągu drogi S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój w warunkach fliszu karpackiego. Realizacja rozpoczęła się w 2016 r., a zakończenie jest planowane na 2020 r. Tunel ten jest drążony metodą klasyczną z zastosowaniem Nowej Metody Austriackiej (NATM). Realizacja obiektu zakłada ciągłe monitorowanie i rozwiązywanie zagadnień geotechnicznych i hydrologicznych. Zebrane dane będą mogły również zostać wykorzystane przy kolejnych realizacjach jako wskazówki i rozwiązania. Seminarium dostarczyło uczestnikom wielu ciekawych i cennych informacji dotyczących tunelowania. Specjaliści podkreślają, że ta branża będzie w kolejnych latach dalej dynamicznie się rozwijała, a projektowane obiekty będą coraz bardziej innowacyjne i rekordowe.


fot. M. Mitew-Czajewska


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij